Nieuwe data Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn!

Ben jij bestuurder of manager in zorg en welzijn? Ben je toe aan een inspirerende en leerzame time-out? Dan is ons inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren‘ wellicht passend voor jou. Het is bedoeld voor leiders die vinden dat een transformatie in de zorg en welzijn onvermijdelijk is. Hoe die noodzakelijke veranderingen van de grond te krijgen of verder door te zetten is nog wel een zoektocht. Er zijn nieuwe data: je kunt starten in september 2022 of maart 2023. Voor meer info download direct onze brochure. Direct aanmelden kan ook via aanmelden@broosz.nl.

Verder lezen Nieuwe data Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn!

Levend netwerk voor bestuur en toezicht in zorg & welzijn

We onderzoeken de komende tijd hoe we de ontwikkeling van nieuwe toezichtspraktijken samen met bestuurders kunnen versterken in een levend netwerk dat elkaar minimaal één keer per jaar ontmoet. Al zeven jaar ondersteunen, inspireren en begeleiden we vanuit Broosz toezichthouders die de managementbureaucratie en de uitgangspunten van het New Public Management willen ontstijgen. Toezichthouders die een nieuwe visie en praktijk van toezicht willen vormgeven, uitgaand van het vertrouwen in professionals en van een besturingsfilosofie die dat vertrouwen als uitgangspunt neemt.

Nieuwe dingen ontdekken

Er is nog veel werk te doen. In de praktijk constateren we dat de vernieuwingsbeweging, ingezet door moedige bestuurders, broos is. Deze beweging wordt vertraagd of teruggedrukt door het, op oude op controle gerichte denken en handelen van, interne en extern toezichthouders die gesocialiseerd zijn binnen het New Public Management dat de afgelopen twintig jaar leidend was. Of zoals John Beckers, bestuurder van WIJ Breda, het tijdens ons Minisymposium zei: “Als je nieuwe dingen wilt ontdekken, moet je doorzwemmen. Zwem door, totdat je niet meer terug kan”.

Minisymposium Rijnlands bestuur en toezicht als basis

Precies daarom organiseerden we op 10 november 2021 – net voor de zoveelste lockdown – een Minisymposium ’Rijnlands bestuur en toezicht als basis voor de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn!?’. Dit goed bezochte symposium was tevens het slotakkoord van de derde Broosz Community of Practice Nieuw Toezicht. Zowel bestuurders als toezichthouders ontmoetten elkaar, allen hun weg zoekend naar meer humane vormen van organiseren, besturen en toezichthouden.

Twee conclusies stonden als een huis

Naast de vele inzichten die gedurende dit minisymposium op basis van de verschillende ontmoetingen werden opgedaan staan ons inziens twee conclusies als een huis:

 • De ontwikkeling van Nieuw (Rijnlands) Toezicht kan niet zonder de inspiratie van bestuurders en de kruisbestuiving tussen bestuurders en toezichthouders. Toezichthouders die daarmee aan de slag willen, houden toezicht op organisaties en netwerken met een fundamenteel andere besturingsfilosofie. Wil je er verantwoord toezicht op houden, moet je die filosofie begrijpen, doorgronden en doorleven, De dialoog met en het leren van vernieuwende bestuurders is daarom cruciaal voor de ontwikkeling van Nieuw Toezicht.
 • Het is zinvol dat bestuurders en toezichthouders elkaar met een zekere regelmaat treffen om elkaar te inspireren, scherp te houden, kennis te delen en te verdiepen, vernieuwingspraktijken te onderzoeken en entameren. Dit om de ontwikkeling van Nieuw (Rijnlands) Organiseren, Besturen en Toezicht houden door te zetten en verder te brengen.

Naar een levend netwerk van bestuurders én toezichthouders

Johan Visser, toezichthouder bij De Wettering, Kalorama en Zorgcentra De Betuwe, gaf op het minisymposium aan zich ondertussen actief lid te voelen van een levend netwerk. Wat ons betreft de spijker op zijn kop! We hebben de ambitie dat levende netwerk verder te ondersteunen, samen met bestuurders en toezichthouders die daar ook het belang van zien, daar behoefte aan hebben en daaraan vanuit hun eigen praktijk willen bijdragen.

We zoeken de komende tijd actief contact met leden van dit levende netwerk in ontwikkeling en mogelijk geïnteresseerden om de ambitie te toetsen en verder inhoud te geven. De startvraag wat ons betreft: wil je doorzwemmen totdat je niet meer terug kan? Want de menselijke waardigheid wat organiseren, besturen en toezicht houden betreft, ligt toch echt aan de overkant.

Interesse, ideeën?

Laat het weten aan Jan Smit. Stuur een mail naar jan@broosz.nl of bel 06-48276374.

Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren podcast #3

In deze aflevering gaat Tim Hirschler (Broosz) in gesprek met collega’s Georgette Kempink en Jan Smit. Beiden spannen zich al ruim twee decennia in om een humane manier van organiseren en veranderen te ondersteunen. Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. 

Aanzet tot een andere kijk op organisatieverandering

Jan gaat in het op het werk van Thijs Homan, en presenteert een kijk op organisatieverandering vanuit de dagelijkse realiteit van mensen in organisaties. Hoe voltrekt verandering zich eigenlijk echt? Georgette reikt haar rijke ervaring aan vanuit het begeleiden van teams van professionals en managers, met als uitgangspunt het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van mensen. Ze beschrijft de paradox van verandering: de wens om vooruit te kijken en in beweging te komen leidt in de praktijk af van het hier en nu. En juist daar ligt een belangrijke bron voor verandering. Volgens Georgette en Jan dagen beide perspectieven uit om meer in het hier-en-nu te verbinden met de praktijk van de organisatie. Wat is de betekenis van deze kijk op veranderen voor bestuurders, leiders en veranderaars die vanuit hun vak met organisatieontwikkeling te maken hebben?

Luister en abonneer je op deze podcast reeks!

Veel luisterplezier gewenst!

Het inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren’ is een initiatief van Movimento en Broosz. Meer informatie over de opzet, kosten, data en aanmeldprocedure vind je op onze website.

Miniconferentie ‘Rijnlands bestuur en toezicht’ op 10 november

Op 10 november a.s. van 16.00 tot 20.00 uur organiseert Broosz de miniconferentie: ’Rijnlands bestuur en toezicht als basis voor de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn’. Dit ter afsluiting van alweer de 3e Community of Practice Nieuw Toezicht.

Bestuurders en toezichthouders die het Rijnlandse perspectief op bestuur en toezicht een warm hart toedragen, of die daar interesse in hebben, zijn van harte welkom deel te nemen! Aanmelden kan nu.

Humane zorg en toezicht

De zorg- en welzijnssector is hard op zoek naar vernieuwing en naar nieuwe organisatievormen die aansluiten bij kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg: minder bureaucratie en hiërarchie, meer menselijkheid en eigen regie van de cliënt en medewerker. Hoe kijken bestuurders en toezichthouders naar deze vernieuwing en naar het belang van het Rijnlands perspectief? De doelstelling van de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg en Welzijn is om toezichthouders die de noodzaak van humanisering van de zorg- en welzijnssector onderschrijven te inspireren, met elkaar te verbinden en om al lerend van elkaar en van pioniers in het veld de beweging naar humane zorg en toezicht daadwerkelijk kracht bij te zetten.

Praktijk centraal tijdens miniconferentie

Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaren en door het Rijnlands geïnspireerde bestuurders èn toezichthouders te gast die hun praktijkverhalen delen. Ze delen hun inspiratie en gaan in gesprek met toezichthouders die zich in dit leernetwerk de afgelopen anderhalf jaar hebben bezonnen op hun rol als toezichthouder en andere gasten uit het netwerk van de deelnemers en van Broosz.

Gezamenlijke dialoog

Vele maatschappelijke opgaven lopen vast. Mede door het rigide managementdenken en de bestaande toezichts- en verantwoordingslogica. Het idee is om samen te kijken en in gesprek te gaan over de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn die nodig is en de rol van Rijnlands bestuur en toezicht daarbij. Ter inspiratie en opstap worden een drietal praktijken uitgelicht:

 • De humanisering van de zorg? Hef de grenzen tussen ‘de zorg’ en ‘de samenleving’ op!
  In gesprek met Gea Sijpkes, bestuurder van Humanitas Deventer.
 • Sturen en verantwoorden binnen netwerken: dat kan in Breda.
  In gesprek met John Beckers, bestuurder van WIJ BREDA.
 • Nieuw Verantwoorden: verantwoording ten dienste van de verantwoordelijkheid van vakmensen.
  In gesprek met Ruud Klarenbeek, ex-bestuurder van de JP van den Bent Stichting.

Aanmelden kan nu

Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot vrijdag 5 november, 12:00u,

Datum: 10 november 2021
Tijd: 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30)
Locatie: Akousticum, Nieuwe Kazernelaan 2 – D42 in Ede (200m van station Ede- Wageningen)
Kosten: De miniconferentie is kosteloos

Voor vragen neem dan contact op met ons via jan@broosz.nl | 06 4827 6374.

Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren Podcast #2

De tweede aflevering van de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren is live! Ditmaal met de titel: Wil je het goede doen? Stop met managementdenken. In deze aflevering gaat Tim Hirschler (Broosz) in gesprek met collega Jan Smit. Jan zet zich al ruim 20 jaar in om vernieuwers in het sociaal- en publiek domein te ondersteunen op hun weg naar een meer humane manier van organiseren.

Stop met managementdenken

Jan bekritiseert het huidige dominante managementdenken en de impact ervan op mensen en het organiseren van werk. Mede geïnspireerd door het werk van Marjolein Quené en Jaap Peters doet hij een oproep: bestuurders en managers die willen organiseren met oog op de menselijk maat kunnen niet om de verdieping van het Rijnlands Organiseren heen.

Luister en abonneer je op deze podcast reeks!

Veel luisterplezier gewenst!

Aanmelden voor het programma?

Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Een initiatief van Movimento en Broosz. Wil je je meer verdiepen in de kern van het gedachtegoed en sta je open voor reflectie met betrekking tot je eigen rol als leider en de uitdagingen waar je voor staat? Dan is het programma misschien iets voor jou. Het is bedoeld voor leiders die herkennen dat een transformatie in de zorg onvermijdelijk is, maar tegelijkertijd op zoek zijn naar hoe ze die noodzakelijke veranderingen van de grond kunnen krijgen of verder kunnen versterken. Download onze brochure voor meer informatie over opzet, data en kosten. De editie van oktober is inmiddels van start gegaan. In maart 2022 zijn nog een paar plekken. Maar wees er snel bij! Je kunt je direct aan melden via aanmelden@broosz.nl. Ook als je vragen hebt, kun je die daar stellen.

Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren Podcast #1

In het najaar van 2021 start Broosz samen met Movimento een nieuw inspiratieprogramma voor èn door bestuurders en managers uit zorg en welzijn. Ter inspiratie en verdieping van het programma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren produceert Broosz een korte serie podcasts met verhalen van bestuurders en veranderaars die bezig zijn met die transformatie en geïnspireerd zijn door Rijnlandse principes. Abonneer je nu!

Betekenisvol leven en werken? Organiseren vanuit vertrouwen!

In de eerste aflevering gaat Jan Smit (Broosz) in gesprek met bestuurder Inge Borghuis over hoe zij vanuit een Rijnlandse besturingsfilosofie al negen jaar sturing geeft aan zorgorganisatie Amstelring en wat dat van haar leiderschap vraagt. Hoe geeft zij concreet vorm aan het organiseren vanuit vertrouwen. In deze podcast deelt zij waar ze voor staat, welke wegen zij bewandelt, welke misstappen ze ook maakte en welke inzichten dat opleverde.

Luister en abonneer je op de podcast!

Aanmelden voor het programma?

Wil je je meer verdiepen in de kern van het gedachtegoed en sta je open voor reflectie met betrekking tot je eigen rol als leider en de uitdagingen waar je voor staat? Dan is het programma misschien iets voor jou. Het is bedoeld voor leiders die herkennen dat een transformatie in de zorg onvermijdelijk is, maar tegelijkertijd op zoek zijn naar hoe ze die noodzakelijke veranderingen van de grond kunnen krijgen of verder kunnen versterken. Download onze brochure voor meer informatie over opzet, data en kosten.

Zorgen over de Jeugdzorg

René Peters, Tweede Kamerlid van het CDA op het gebied van armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, jeugdreclassering en kinderbescherming, gaat regelmatig in gesprek met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, bestuurders en professionals die allemaal worstelen met de vraag hoe de jeugdzorg beter kan. Hij maakte een reeks podcasts. Deze heeft hij nu gebundeld in het boekje: Zorgen over de Jeugdzorg. De essenties van al deze verhalen staan nu dus ook op papier!

Nieuw Organiseren

Ook onze collega Jan Smit kreeg ‘zendtijd’ om zijn verhaal en perspectief te delen. “Mijn passie is de transformatie binnen het sociaal domein. Dat klinkt actueel. Iedereen heeft het erover. Maar weinigen zijn er werkelijk mee bezig”. Smit pleit voor ruimte voor mensen, vernieuwers, die echt willen en kunnen èn hij pleit voor het stap voor stap afbreken van de oude logica en managementpraktijk die al het mooie in de weg staat. Zijn verhaal over de transformatie naar Nieuw Organiseren kun je ook terugvinden in dit boekje. Maar lees ook de andere inspirerende verhalen. Peters beoogt met deze gesprekken en de verschillende inzichten die ze opleveren de discussie rondom de jeugdzorg te verbreden en te verdiepen. Hij hoopt dat gemeenten en zorgorganisaties met de aanbevelingen direct aan de slag kunnen.

Bestellen

Het boekje is te bestellen via managementboek.nl. Bij elke verhaal vind je een QR-code, zodat je alle podcasts direct kunt beluisteren. Wil je alvast de podcast met Jan beluisteren? Dan kan dat hier. Heb je naar aanleiding van zijn verhaal vragen of zoek je advies of ondersteuning in je eigen praktijk? Jan Smit is bereikbaar via jan@broosz.nl.

Doe mee: Community of Practice Nieuw Organiseren gaat online!

Heb jij op dit moment een veranderambitie of opgave in het publiek of sociaal domein en ben je ervan overtuigd dat organiseren anders kan? Ervaar je dat anders organiseren echter niet vanzelfsprekend is? Voel je je ook wel eens gevangen tussen twee werelden van jouw visie op wat er nodig is en wat ‘de organisatie’ van je vraagt? Heb je behoefte aan het ontwikkelen van je praktijk- en theoretische kennis over veranderingsprocessen? Dan is de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren misschien iets voor jou! Op 23 april 2021 start Broosz de vierde editie. Dit keer een speciale online editie.

Aan de slag met Nieuw Organiseren

De beweging naar Nieuw Organiseren is niet te managen. Het vraagt om een andere kijk op organiseren. En voor wie kiest voor Nieuw Organiseren is praktijkkennis relevant. In dit programma krijg je dan ook geen simpele ‘how-to-do-list’ of een opsomming van ‘de 7 stappen naar Nieuw Organiseren’ aangereikt. Maar maken we, naast theoretische bagage, vooral ruimte voor het verder verdiepen en ontwikkelen van je eigen praktijk en het ontdekken en krachtig neerzetten van je eigen verhaal. Juist nu. Juist in deze tijd.

Voor wie?

De Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren is bedoeld voor vernieuwers en interne veranderaars die ervan overtuigd zijn dat organiseren anders kan en die een ambitie hebben bij te dragen aan de ontwikkeling van hun afdeling, netwerk of organisatie. Dat kan zijn in de zorg, welzijn, woningbouw, gemeente, onderwijs, politie. En vanuit diverse rollen: van uitvoerend professionals en beleidsmakers tot managers en interne organisatieadviseurs. De Broosz Community of Practice is bedoeld voor mensen die geïnspireerd zijn door het gedachtegoed van Nieuw Organiseren en Rijnlands Organiseren en die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen. In deze community ben je omringd met mensen die eenzelfde ambitie en zoektocht hebben. Mensen die willen ontdekken, leren en experimenteren èn die hun verhaal willen delen.

Onze aanpak?

Het centraal zetten van de eigen veranderpraktijk èn het samen invulling geven aan het programma is uniek aan de aanpak van Broosz. Concreet brengen participanten elke bijeenkomst eigen praktijkkennis in. Daarnaast brengt Broosz en hun netwerk eigen ervaringen en inzichten, theorie en relevante praktijken in op het gebied van organiseren en veranderkunde. Ook sluiten ervaren vernieuwers en voormalig deelnemers aan als tafelheer/-dame en sparringpartner, en delen hun ervaring. Om gevoed te blijven door de denkers van nu organiseren we ook weer een interactief online Webinar met een interessante spreker. Zo ontstaat gaandeweg het programma.

“Ik ben gedragen in mijn zoektocht door een community met mensen die voor vergelijkbare uitdagingen staan. Heel bijzonder om een ‘opleiding’ als community zélf te maken en de rijke opbrengst te ervaren die dat voor me heeft opgeleverd”. – beleidsadviseur bij gemeente

Publiceren over Nieuw Organiseren

Ook ditmaal bieden we deelnemers een platform om hun ervaringen en bespiegelingen te delen met een breder publiek. In deze online versie zijn een aantal podcasts onderdeel van het leerproces!

Interesse en aanmelden?

Download hieronder de brochure voor meer informatie over de aanpak, het proces, data, looptijd en kosten. Direct aanmelden kan via aanmelden@broosz.nl. We nemen dan contact met je op voor een intake. Voor vragen kun je terecht bij Tim Hirschler (tim@broosz.nl | 06 1874 0797), of via ons algemene nummer: 026 3790 815.

Je ontvangt direct na verzenden een link naar de brochure op deze pagina:


  Download het boek ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’

  De publicatie ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ (2016) is nu beschikbaar als download. We stellen deze publicatie graag ter beschikking als impuls voor vernieuwers, zoekers en doeners die in deze veranderlijke tijd willen herbezinnen, om vanuit stevige principes het Nieuw Organiseren door te zetten. Download het boek ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ hieronder.

  Pioniers aan het woord

  Dit eerste deel van de trilogie over Nieuw Organiseren geeft de enthousiaste pioniersmentaliteit weer van de periode tussen 2014 en 2016. Gegrepen door het ontdekte gedachtengoed van Nieuw Rijnlands Organiseren gingen pioniers uit de (jeugd)zorg, onderwijs, gemeenten en bancaire sector aan de slag in hun eigen praktijk.

  Deze publicatie geeft een weerslag van wat er gedeeld en ontwikkeld is binnen de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren.

  Een verhalenbundel waarin het Rijnlands denken eenvoudig en helder is verwoord en waarin mensen uit uiteenlopende organisaties hun persoonlijk verhaal doen.

  Ontsluiten van praktijkkennis – een trilogie

  Het publiceren van praktijkverhalen over Nieuw Organiseren is ontstaan vanuit de samenwerking met NSvP, die steun gaf om de praktijkkennis en ervaringen van pioniers breed beschikbaar te maken. Na ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ verscheen in 2018 ‘De Binnenkant van Nieuw Organiseren’ en in 2020 ‘Doorleven van Nieuw Organiseren’.

  Download het boek ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’

  Je ontvangt direct een e-mail met een link naar het e-book.


   Bestel doorleven van nieuw organiseren

   Het slotstuk van de Broosz trilogie over Nieuw Organiseren ziet het licht! Een rijk gezelschap van deelnemers aan de Community of Practice Nieuw Organiseren vertrouwden hun persoonlijke ervaringen toe aan elkaar en aan het papier. Ondersteund door collega’s van Broosz, Guido van de Wiel en voorzien van duiding door Jan Smit en diverse vooruitdenkers uit het veld. Doorleven van Nieuw Organiseren is nu te bestellen.

   Onzekere tijd

   De eindredactie van deze publicatie kwam tot stand gekomen in een bijzondere en onzekere tijd waarin het coronavirus de samenleving in haar greep houdt.

    ~ We zitten midden in het scharnierpunt van de tijd en we kunnen nog niet overzien waar we het exact met elkaar over hebben. ~ Jan Smit

   In een tijd van grote sociale en maatschappelijke onrust, worden we gedwongen om te reflecteren op en handelen naar dat wat echt belangrijk voor ons is. Zo heeft de coronacrisis nu al geleid tot diepgaande veranderingen in het onderwijs en de zorg. Dingen die een half jaar geleden onmogelijk werden verklaard, zijn in slechts weken gerealiseerd. Tal van initiatieven springen op om de crisis het hoofd te bieden. Dat daarbij nieuwe vormen van organiseren komen kijken is niet verbazingwekkend. Maar deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. De weg van het oude naar het nieuwe, hoe snel ook afgelegd, kent vele kuilen en hobbels. En voordat we vaardig zijn in het navigeren van deze obstakels hebben we eerst heel wat kilometers te doorleven. Lukt het om de beloftevolle vernieuwing te realiseren, en komen we sterker uit deze crisis? Of zitten we gevangen in een herhaling van zetten binnen het oude denken van de management bureaucratie?

   Mensen met een hart voor de zaak

   In de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren brengen wij al sinds 2014 gedreven professionals samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Professionals met een passie voor het terugbrengen van de menselijke maat. De ervaringen en kennis brengen we nu voor de derde keer samen in een publicatie. Na de publicaties van “Pionieren naar Nieuw Organiseren” (2016) en “De Binnenkant van Nieuw Organiseren” (2018) is de trilogie nu compleet met “Doorleven van Nieuw Organiseren”. Deze bundel biedt mogelijk hoop en inspiratie voor anderen die een vergelijkbare zoektocht aan het wagen zijn. De oproep is helder: kies ervoor te gaan staan met radicale medemenselijkheid een verschil te maken.

   Op 28 mei jl. zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan de schrijvers. Deze hoofdrolspelers uit deze publicatie zijn werkzaam in verschillende sectoren en rollen in de zorg en het publieke en sociale domein. Zij voelen in hun omgeving de behoefte, en ook de noodzaak, om het werk op een andere manier vorm te geven. Om op een betekenisvollere manier bezig te zijn. De verhalen vertellen over een werkelijkheid waarin eindeloos geschreven wordt over de problemen waarmee het publieke domein kampt. Zo wil de één weg van de papieren werkelijkheid in een gemeente, terwijl een ander de aandacht probeert te verschuiven van het urenschrijven naar de mens in het hospice. Gedreven door de behoefte aan het menselijke gaan de schrijvers aan de slag om ruimte te creëren. Zodat het onderwijs en de zorg kunnen ontstaan die zij voor ogen hebben.

   Wie kies je te zijn in deze tijd?

   Jan Smit constateert dat de eerste stap, op het pad van de transformatie naar Nieuw Organiseren, begint met een keuze. Wie kies je te zijn? De auteurs van dit boek hebben ieder de keuze gemaakt om een voorvechter te zijn voor de menselijkheid in hun werk. Margaret Wheatley noemt dat Warriors of the Human Spirit. Mensen die dienstbaar zijn aan het grotere goed, het hogere doel. In een tijd van grote politieke en maatschappelijke onrust, waarin de invloed van het individu op het systeem steeds geringer lijkt te worden, kiezen deze mensen ervoor om de illusie van controle los te laten. In plaats daarvan streven zij naar persoonlijk en betekenisvol contact, in een poging om met het gezonde verstand dat te doen wat écht nodig is.

   Lees een preview van het boek door Guido van de Wiel, een voorproef van de bijdragen, of de recensie van Jaap Peters.

   Bestel hier een exemplaar van de paperback.
   Of download het e-book.