Rijnlands Bestuur en Toezicht

Miniconferentie ‘Rijnlands bestuur en toezicht’ op 10 november

Op 10 november a.s. van 16.00 tot 20.00 uur organiseert Broosz de miniconferentie: ’Rijnlands bestuur en toezicht als basis voor de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn’. Dit ter afsluiting van alweer de 3e Community of Practice Nieuw Toezicht.

Bestuurders en toezichthouders die het Rijnlandse perspectief op bestuur en toezicht een warm hart toedragen, of die daar interesse in hebben, zijn van harte welkom deel te nemen! Aanmelden kan nu.

Humane zorg en toezicht

De zorg- en welzijnssector is hard op zoek naar vernieuwing en naar nieuwe organisatievormen die aansluiten bij kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg: minder bureaucratie en hiërarchie, meer menselijkheid en eigen regie van de cliënt en medewerker. Hoe kijken bestuurders en toezichthouders naar deze vernieuwing en naar het belang van het Rijnlands perspectief? De doelstelling van de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg en Welzijn is om toezichthouders die de noodzaak van humanisering van de zorg- en welzijnssector onderschrijven te inspireren, met elkaar te verbinden en om al lerend van elkaar en van pioniers in het veld de beweging naar humane zorg en toezicht daadwerkelijk kracht bij te zetten.

Praktijk centraal tijdens miniconferentie

Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaren en door het Rijnlands geïnspireerde bestuurders èn toezichthouders te gast die hun praktijkverhalen delen. Ze delen hun inspiratie en gaan in gesprek met toezichthouders die zich in dit leernetwerk de afgelopen anderhalf jaar hebben bezonnen op hun rol als toezichthouder en andere gasten uit het netwerk van de deelnemers en van Broosz.

Gezamenlijke dialoog

Vele maatschappelijke opgaven lopen vast. Mede door het rigide managementdenken en de bestaande toezichts- en verantwoordingslogica. Het idee is om samen te kijken en in gesprek te gaan over de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn die nodig is en de rol van Rijnlands bestuur en toezicht daarbij. Ter inspiratie en opstap worden een drietal praktijken uitgelicht:

  • De humanisering van de zorg? Hef de grenzen tussen ‘de zorg’ en ‘de samenleving’ op!
    In gesprek met Gea Sijpkes, bestuurder van Humanitas Deventer.
  • Sturen en verantwoorden binnen netwerken: dat kan in Breda.
    In gesprek met John Beckers, bestuurder van WIJ BREDA.
  • Nieuw Verantwoorden: verantwoording ten dienste van de verantwoordelijkheid van vakmensen.
    In gesprek met Ruud Klarenbeek, ex-bestuurder van de JP van den Bent Stichting.

Aanmelden kan nu

Aanmelden kan via het aanmeldformulier tot vrijdag 5 november, 12:00u,

Datum: 10 november 2021
Tijd: 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30)
Locatie: Akousticum, Nieuwe Kazernelaan 2 – D42 in Ede (200m van station Ede- Wageningen)
Kosten: De miniconferentie is kosteloos

Voor vragen neem dan contact op met ons via jan@broosz.nl | 06 4827 6374.