Broosz is

Broosz is een onderneming met een maatschappelijke missie. Wij staan voor een humaan perspectief op organiseren en ondersteunen mensen en organisaties in het sociaal en publiek domein. Organisaties die willen bijdragen aan de samenleving en die daarbij zoeken naar nieuwe vormen van organiseren die daarvoor nodig zijn. Vormen die beter passen bij henzelf en bij deze tijd: nieuwe, duurzame en menselijke manieren van organiseren en samenwerken, kortom: Nieuw (Rijnlands) Organiseren!

De belangrijkste uitdagingen zijn concrete stappen zetten, experimenteren en daarvan leren. Onze ambitie is vanuit ons vakmanschap en onze kennis een bijdrage te leveren aan dit zoek- en leerproces om mensen in organisaties meer tot hun recht te laten komen. En zo de mogelijkheid te creëren tot betere en duurzamere maatschappelijke resultaten te komen dan vanuit traditioneel organiseren en managen.

Broosz is ….

  • ontdekken dat organiseren anders kan
  • op zoek naar het zelfregelend en lerend vermogen van mensen
  • vertrouwen op de verantwoordelijkheid, de motivatie en het eigenaarschap van mensen
  • werken vanuit de Rijnlandse principes Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen
  • aansluiten bij wat er al is en zich aandient bij mensen en organisaties
  • durven continu te leren en creatief aan te passen
  • de dialoog inzetten als belangrijke voorwaarde voor gedeelde opvattingen
  • uitgaan van co-creatie en de kracht van het hier-en-nu
  • exploreren waar de moeite ligt, om vervolgens krachtig te acteren

De wortels van Broosz liggen o.a. in het Rijnlands Organiseren, Sociotechniek, Gestalttheorie, Organisatiedynamica, Ethiek, Filosofie en het (dans)theater. Onze inspiratie en ervaring halen we uit het leven zelf en onze dagdagelijkse werkpraktijk.

Historie

Begin 2003 richtten Jan Smit (1961) en Georgette Kempink (1968) Smit & Kempink op met de ambitie om leren dichterbij mensen te brengen en rondom hun werk te faciliteren. Faciliteren van het leren in de werkcontext dat was de ambitie! Zo waren ze actief in verschillende sectoren: overheid, gemeenten, bedrijfsleven en de financiële sector. Zij ervoeren echter dat leren en ontwikkelen in hele traditionele, hiërarchische organisaties weinig ruimte kreeg. Zij verlegden langzaam maar zeker hun professionele blik en focus van ‘leren’ naar ‘organiseren’. Rond hun 10-jarig jubileum besloten ze zich alleen nog maar te richten op die organisaties in het publiek en sociaal domein die op weg zijn naar een meer humaan organiseerparadigma waarbij het creëren van professionele ruimte vanzelfsprekend is. Na een diepgaande reflectie op hun professionele identiteit en hun werk tot dan toe, ontstond de naam Broosz waarmee ze nadrukkelijker uitdrukking konden geven aan hun filosofie. Broosz is een woordspeling waarbij naast creativiteit en energie ook gedoeld wordt op de fragiliteit, de broosheid en de moeite die ontstaat bij veranderingsprocessen.

Broosz werkt regelmatig samen met collega-professionals en partners. Daarnaast kiest Broosz er bewust voor om jonge talentvolle professionals een kans te geven werkervaring op te doen door voor een periode van twee jaar zich aan Broosz te verbinden. 

Voor meer informatie over het Broosz kernteam en wat we doen klik hier of neem direct contact met ons op als je vragen hebt.