Actueel: over en door Broosz

Ontdek ons programma voor Leiders in Zorg en Welzijn

20-03-2024 |

Wij zijn de programmamakers van het inspiratieprogramma “Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren” en kondigen hierbij de start van alweer de 5e editie aan in oktober 2024 van het Programma voor bestuurders, managers en toezichthouders in zorg en welzijn.  We geloven dat vernieuwing en transformatie onvermijdelijk zijn in zorg en welzijn. Dit programma is ontworpen om… Lees verder »

De principes van de Gestaltbenadering in de gezondheidszorg

Gestalt Conference 2023

22-06-2023 |

Een tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om te komen spreken op de EAGT Gestalt Conference in Madrid op 24 september 2023. Spannend natuurlijk, maar ook een geweldige kans om mijn ervaringen over het bevorderen van een mensgerichte aanpak, zelforganisatie en verandering in de langdurige zorg en verpleeghuizen in Nederland te delen met Europese collega’s…. Lees verder »

Lerend Verantwoorden: Terug naar de Essentie van Zorg en Welzijn

Graag deel ik hier mijn ervaringen en visie als gastspreker op het recente Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk (SOK) Congres in België op 2 juni 2023. Het was interessant om mijn inzichten te delen over vernieuwende benaderingen van verantwoording in de zorg, lerend verantwoorden, waarbij de menselijke maat weer centraal staat. Workshop: Lerend Verantwoorden: een kansrijke zoektocht, tegen… Lees verder »

Welzijnswerk op zijn Rijnlands podcast #4

Podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren

25-11-2022 |

In deze vierde podcast in de serie Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren, gaat Jan Smit (Broosz) in gesprek met bestuurders Nieske Blaauw en Saskia Smeenk over hoe zij vanuit een Rijnlandse besturingsfilosofie hun welzijnsorganisaties fuseren en hun rol pakken als samenwerkingspartner van de gemeente. Deze podcast is onderdeel van het gelijknamige inspiratieprogramma bedoeld voor… Lees verder »

Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol

Jan Smit werd onlangs geïnterviewd door de NSvP – Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Deze stichting werkt aan een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Zij doet dat door te investeren in onderzoek en projecten en verbindt wetenschap en praktijk rond diverse arbeidsvraagstukken. In het themanummer ‘de publieke sector als fabriek’ is aandacht voor de doorgeslagen… Lees verder »

De werkgemeenschap als richtinggevend perspectief

06-09-2022 |

In het afgelopen half jaar was collega Jan Smit dagvoorzitter en begeleider van een serie bijeenkomsten in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven. Naar aanleiding van deze sessies schreven zij een artikel. Het is mooi om te zien hoe het Rijnlandse concept van de Werkgemeenschap dat Jan daar introduceerde zo geland is als het… Lees verder »

Levend netwerk voor bestuur en toezicht in zorg & welzijn

Levend Netwerk

08-02-2022 |

We onderzoeken de komende tijd hoe we de ontwikkeling van nieuwe toezichtspraktijken samen met bestuurders kunnen versterken in een levend netwerk dat elkaar minimaal één keer per jaar ontmoet. Al zeven jaar ondersteunen, inspireren en begeleiden we vanuit Broosz toezichthouders die de managementbureaucratie en de uitgangspunten van het New Public Management willen ontstijgen. Toezichthouders die… Lees verder »