Wat we doen

Broosz richt zich op organisaties, initiatieven en samenwerkingsverbanden die zich organiseren rondom vraagstukken in het sociaal en publiek domein (langdurige zorg, ouderenzorg, jeugdzorg, gemeenten, onderwijs) en een zoekvraag hebben hoe dat op een duurzame en menselijke manier te doen. Kern van dit proces is dat de nadruk komt te liggen op de bedoeling van het primaire proces en het vakmanschap dat daarvoor nodig is.

Kunst van het faciliteren

Broosz verstaat de kunst van het faciliteren van leerprocessen en de transformatie die het vraagt om vanuit een ander organiseerparadigma te werken en besturen. Concreet ondersteunen wij toezichtouders, bestuurders en management, teams, afdelingen, organisaties bij de ontwikkeling naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren. We onderzoeken wat nodig is en werken op die wijze die bij de beoogde ontwikkelrichting past. Dat doen we vanuit verschillende rollen zoals procesbegeleider, facilitator, coach, programmamaker, adviseur. Hieronder volgen een aantal voorbeelden hoe we aan het werk zijn.

Broosz Inside: duurzaam samenwerken

We zijn actief in het werkveld, dichtbij mensen en teams in het primaire proces. We bewegen ons dan dwars door organisaties, tussen organisaties en door verschillende lagen heen. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling op alle niveau’s. Daar waar nodig. We werken graag duurzaam samen. Dat noemen wij Broosz Inside. Op die manier kan onze aanpak bijdragen aan persoonlijke groei van mensen, samenwerking tussen mensen en een bredere (organisatie)ontwikkeling. Lees hier meer over Broosz Inside

Programma voor leiders in zorg en welzijn

We starten momenteel twee keer jaar een kort en intensief inspiratieprogramma voor bestuurders en managers in zorg en welzijn die in beperkte tijd zich willen (her)oriënteren en verdiepen in de kern van het gedachtegoed van Nieuw (Rijnlands) Organiseren. En die open staan voor reflectie en zelfonderzoek met betrekking tot hun eigen rol als leider en de uitdagingen waar ze voor staan. Lees hier meer over de opzet, kosten en data.

Onderzoek & Publicaties

Naast het faciliteren van ontwikkelprocessen en opzetten van leernetwerken is Broosz ook actief betrokken bij kwalitatieve onderzoeksprojecten. Dit altijd door het organiseren van dialogen en het verzamelen van ervaringsverhalen. Dat heeft o.a. geresulteerd in een aantal publicaties. Bekijk hier onze Broosz Publicaties.

Andere voorbeelden van aanpakken:

Teamcoaching: werken aan zelforganisatie

Communities of Practice: opzetten en ondersteunen van leernetwerken

Large Scale Interventions: dialoog organiseren met grote groepen

Vragen die Broosz krijgt en oppakt:

 • Hoe kunnen we onze Rijnlandse besturingsfilosofie organisatiebreed verder verdiepen en versterken ?
 • Hoe ontwikkelen we nieuwe vormen van verantwoording waarbij niet alleen cijfers leidend zijn?
 • Hoe komen vakmensen weer aan zet en en ontdekken zij wat de huidige tijd vraagt van hen? En hoe kunnen we de ontwikkeling van deze professionals ondersteunen en faciliteren?
 • Hoe starten we een leernetwerk op met vernieuwers uit onze eigen gelederen?
 • Hoe kunnen we op congruente wijze de verandering aanjagen naar meer horizontale samenwerking?
 • Kunnen jullie onze teams ondersteunen in de zoektocht naar meer eigenaarschap en zelfstandigheid?
 • Wij willen graag een presentatie / inspiratiesessie over het gedachtegoed van Nieuw (Rijnlands) Organiseren. 
 • Wij willen graag de manier waarop Toezicht wordt gehouden vormgeven volgens Rijnlandse principes. Wat komt daar bij kijken?
 • Wij zijn een Raad van Toezicht en willen graag onze zelfevaluatie goed vormgeven
 • We willen graag ons management verder ondersteunen en ontwikkelen. We zoeken een partij die een programma kan ontwikkelen en uitvoeren.
 • Wij werken met interne teamcoaches die we willen inspireren en ondersteunen in het werken vanuit zelforganisatie maar weten niet zo goed hoe we dat moeten doen.
 • Wij gaan fuseren en omarmen de Rijnlandse principes van werken. We zoeken een begeleider die dit proces in goede banden kan leiden.
 • Wij willen graag intervisie organiseren binnen onze organisatie, maar wel graag met een externe begeleider.

Misschien staat jouw of jullie vraag er niet bij. Schroom dan niet om nader kennis te maken. We hebben door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd met waardevolle contacten van organisaties en collega’s. We brengen je altijd een stap verder! Klik hier voor meer informatie over wie we zijn, of neem direct contact met ons op.