Broosz – Communities of Practice

Broosz neemt initiatief om de ontwikkeling naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren verder te brengen. Dat doen we onder andere door het bij elkaar brengen en verbinden van pioniers, over grenzen van sectoren, organisaties en functies heen. Pioniers die gedreven bezig zijn om hun visie op anders organiseren concreet handen en voeten geven. Zij steken hun nek uit en pogen het verschil te maken in hun eigen omgeving.

Pionieren vergt moed, doorzettingsvermogen en het aangaan van het onbekende. Daarin is het uitwisselen met anderen die ook deze beweging een warm hart toedragen een welkom moment van reflectie en (h)erkenning. Broosz organiseert ontmoeting en uitwisseling in diverse leernetwerken: Communities of Practice (CoP).

Aanpak

Etienne Wenger ontwikkelde de methode Community of Practice. Broosz heeft de gedachtegang achter deze aanpak al een aantal jaren geleden ‘geadopteerd’ om de transformatie van ‘oud naar nieuw organiseren’ verder te versterken. In deze aanpak is er geen sprake van instructie en training, maar draait het om de participatie van deelnemers, met ieder hun eigen bijdrage en praktijk. Het faciliteren is gericht op het ‘bewaken’ van de leerruimte, het vraaggericht inbrengen van inzichten, theorie en relevante praktijken op het gebied van organiseren, toezicht en veranderen. Zo ontstaat gaandeweg een programma in co-creatie met de deelnemers.

Samen de eigen praktijk ontwikkelen

De boekjes over anders organiseren en veranderen zijn gelezen. In veel organisaties heeft de nieuwe taal ook het beleid bereikt. Nu komt het erop aan om door te zetten, experimenten te durven doen en door te ontwikkelen. Praktijkkennis over hoe anderen met deze complexe verandertrajecten succesvol en minder succesvol omgaan, haal je niet uit boeken en trainingen. Waardevolle inzichten destilleer je uit de rijke en complexe praktijk van andere doeners, die dezelfde ambitieuze zoektocht aan het maken zijn. In een community of practice ontwikkelen deelnemers samen hun eigen praktijk. Zij brengen praktijkervaring in, bevragen elkaar en delen de vragen en uitdagingen waar zij voor staan. De deelnemers zijn daarbij volledig eigenaar van hun leer- en ontwikkelproces.

Ondersteund door Broosz

Sinds 2003 initieerden en begeleidden we vanuit Broosz tientallen meerjarige leerprogramma’s, leerexpedities en communities of practice. Waar helpend brengen we kennis in over het gedachtengoed van nieuw organiseren, anders omgaan met veranderen, leren en verantwoorden. Zo organiseren we o.a. webinars met experts uit het veld, zoals met Thijs Homan over organisatieverandering of met bestuurders uit de praktijk zoals Ruth Maas en Fieke van Deutekom. Daarnaast schakelen we expertise uit ons brede netwerk in, of organiseren we expedities naar succesvolle praktijken en publiceren we ervaringsverhalen.

Publicaties uit de Communities

We publiceerden eerder drie bundels met ervaringsverhalen uit de Community of Practice Nieuw Organiseren:

In de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn ontwikkelden we samen met pionierende bestuurders en toezichthouders een visie op nieuw toezichthouderschap dat nodig is om de beweging naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren mogelijk te maken:

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen aan een van onze communities of practice, of wil je er zelf één starten in je eigen organisatie maar weet je niet hoe? Neem voor meer informatie contact met ons op. We maken graag kennis en helpen je altijd een stap verder.