Broosz – Werkconferenties

Wij horen veel over ‘de organisatie’. We horen veel praten over ‘het stimuleren van verantwoordelijkheid en ondernemerschap en eigenaarschap van mensen’ binnen organisaties. Wij beluisteren vaak de noodzaak om de ‘samenwerking intern’ te verbeteren. Wanneer wordt ‘de organisatie’ uitgenodigd om mee te denken over cruciale dilemma’s? Hoe vaak is er de gelegenheid om ervaringen te delen?

Large scale interventions

Voor leiders die beseffen dat ‘de organisatie’ bestaat uit mensen die met elkaar de organisatie vormen en voor een groot deel interafhankelijk zijn, organiseren we samen met klanten o.a. intensieve dialogen. Hele concrete voorbeelden zijn Large Scale Interventions waarin participatief wordt gewerkt met groepen, aan vraagstukken die het gehele systeem aangaan. Om de verbinding en interactie tussen de deelnemers te intensiveren is een goede leercontext nodig. Pas dan ontstaat een effectief platform en dialoog voor Organisatie Ontwikkeling. Naast de jarenlange ervaring van het faciliteren van dit soort procesessen brengt Broosz ook haar kennis en expertise in over anders organiseren en hoe deze beweging te maken.
In de meeste Broosz opdrachten wordt de beweging naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren expliciet nagestreefd.

Bekende bouwstenen voor onze werkconferenties zijn: Open Space en de World Café.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.