Broosz – Werkconferenties

Wij horen veel over ‘de organisatie’. We horen veel praten over ‘het stimuleren van verantwoordelijkheid en ondernemerschap en eigenaarschap van mensen’ binnen organisaties. Wij beluisteren vaak de noodzaak om de ‘samenwerking intern’ te verbeteren. Wanneer wordt ‘de organisatie’ uitgenodigd om mee te denken over cruciale dilemma’s? Hoe vaak is er de gelegenheid om ervaringen te delen?

Large scale interventions

Voor leiders die beseffen dat ‘de organisatie’ bestaat uit mensen die met elkaar de organisatie vormen en voor een groot deel interafhankelijk zijn, organiseren we samen met klanten o.a. intensieve dialogen. Hele concrete voorbeelden zijn Large Scale Interventions waarin participatief wordt gewerkt met groepen, aan vraagstukken die het gehele systeem aangaan. Om de verbinding en interactie tussen de deelnemers te intensiveren is een goede leercontext nodig. Pas dan ontstaat een effectief platform en dialoog voor Organisatie Ontwikkeling. Naast de jarenlange ervaring van het faciliteren van dit soort procesessen brengt Broosz ook haar kennis en expertise in over anders organiseren en hoe deze beweging te maken.
In de meeste Broosz opdrachten wordt de beweging naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren expliciet nagestreefd.

Dit type werkconferenties beoogt meerdere doelen:

  • draagvlak creëren
  • betekenis geven
  • kennis delen
  • meerstemmigheid
  • verschillende partijen in beweging brengen
  • het besluitvormingsproces ondersteunen
  • co-creatie

Bekende bouwstenen voor onze werkconferenties zijn de methode: Open Space en de World Café.

Methode World Café

World Café is een werkvorm waarbij dialogen worden gestart rond vragen die er echt toe doen. Kennisuitwisseling en ideevorming wordt op een informele wijze ondersteund. Door verschillende gespreksrondes waarin deelnemers ontdekkingen en inzichten met elkaar kunnen delen neemt de collectieve kennis en wijsheid toe en mogelijkheden voor actie worden helder.

Methode Open Space

Open Space is een krachtig en effectief middel bij complexe veranderingsprocessen. Het is een methode die grote groepen mensen uitnodigt om gezamenlijk stil te staan en in dialoog te gaan bij een complex vraagstuk. Deelnemers worden ook uitgedaagd om tot antwoorden, oplossingen en afspraken te komen. Wij hebben ervaring met het faciliteren en modereren van grote groepen mensen.

 Voorbeeldprojecten:

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.