Georgette Kempink

Georgette Kempink

IK HOU MIJ BEZIG MET het initiëren, ontwerpen, en in de rol van programma regisseur, ondersteunen van de Broosz leerplaatsen en communities of practice. Daarnaast bestaan mijn kernactiviteiten uit het begeleiden van mensen en ontwikkelen van teams rondom hun concrete werk. Altijd naar aanleiding van een concreet ontwikkelvraagstuk (zelforganiseren, samenwerking, kwaliteit) en altijd in co-creatie. Ik houd mij verder bezig met het verstevigen van het team van Broosz, ons netwerk van collega’s, samenwerkingspartners en klanten.

MIJN KRACHT IS mijn liefde en interesse voor mensen en hun persoonlijke groei en ontwikkeling en het vermogen om met aandacht en gevoel voor detail steeds de focus terug brengen naar het eigen leren en gewaarzijn in het hier-en-nu. Daarnaast ben ik een echte samenspeler en versta de kunst om met collega’s uit verschillende werkvelden en verschillende opdrachtgevers een goede leer- en werkomgeving te creëren.

MIJN AMBITIE IS om mijn omgeving aan te steken met de filosofie van Broosz over nieuw organiseren, leren en veranderen, waarbij de kern voor mij het zelforganiserend en lerend vermogen van mensen is. Ik draag er graag aan bij om mensen meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen gedrag, zodat ze zich zelfbewuster en creatiever kunnen aanpassen aan hun werk- en leefomgeving die continu verandert.

IK BEN TROTS OP mijn groeiend ondernemerschap waarbij voor mij het besef van realiteit, zinvolheid, vrijheid en verantwoordelijk belangrijke waarden zijn die ik dagelijks in mijn werk ervaar. Ik ben trots op de duurzaamheid van de leernetwerken die ik mede ontwikkeld heb zoals de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren. Bij dit initiatief komt mijn ervaring als procesbegeleider bij verandering naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren en mijn ervaring als coach & counsellor samen. 

Vanaf 2000 coach mensen in verschillende rollen: leidinggevenden en professionals. Na de oprichting van Broosz (sinds 2003) coach ik ook veranderaars en pioniers die tevens werken aan hun eigen persoonlijke en professionele (verander)vraagstukken. Mijn expertise hierbij is het ondersteunen van de creatieve aanpassing van mensen aan hun omgeving, door te werken aan awareness en daarmee de verantwoordelijkheid voor eigen leven en werk. Mijn benadering is gebaseerd op de Gestaltfilosofie. De afgelopen jaren heb ik mij meer en meer gericht op het verstevigen en ontwikkelen van teams en een enorme schat aan ervaring kunnen opbouwen in het faciliteren van de verandering op de ‘werkvloer’ naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren. De afgelopen jaren voornamelijk actief in de ouderenzorg.

Ben je nieuwsgierig en wil je weten bij welke projecten en vraagstukken ik betrokken ben geweest, kijk dan op mijn LinkedIn Profiel of bel of mail me gerust. Zo ook als je wilt weten wat ik of een van mijn collega’s voor jou kan betekenen.

Als gestaltprofessional, coach & counsellor ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van gestalttherapeuten en gestaltprofessionals: Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie . Daarnaast ben ik lid en sinds 2019 bestuurslid van Intagio, een internationaal netwerk van gestaltpractioners en -consultants van over de hele wereld die allen vanuit de gestaltbenadering werken aan veranderkundige en/of maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast ben ik aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse orde van beroepscoaches.