Nieuw Toezicht: loslaten van controle en toch verantwoording dragen?

Op 8 april startte de Community of Practice Nieuw Toezicht. De Community of Practice Nieuw Toezicht is een plek waar toezichthouders, die bezig zijn met het experimenteren met nieuwe manieren van toezichthouden, elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit hun praktijk te delen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Community of Practice Nieuw Toezicht gebeurde dat online vanwege de corona beperkingen. Dat maakte de start echter niet minder. Gedreven toezichthouders, met de ambitie om de menselijke maat in onderwijs, welzijn, zorg en overheid terug te brengen, maakte kennis en deelden onderwerpen die spelen in hun toezichtspraktijk. Dat resulteerde in een rijk pallet aan zoekvragen. 

De humanisering van de zorg- en welzijnssector staat in het centrum van het maatschappelijke debat. De uitdaging: het ontbureaucratiseren en het terugbrengen van de menselijke maat. Toezichthouders spelen een cruciale rol in deze beweging. Alleen door de visie en praktijk van toezichthouderschap te vernieuwen heeft deze beweging kans te verduurzamen. Dat vraagt om een fundamentele verschuiving van de rol van toezichthouder vanuit allerlei dimensies. Van controle van de bestuurder naar dialoog. Van de sterke nadruk op objectiviteit, cijfers en distantie naar kritische betrokkenheid, nabijheid en gevoel krijgen bij de ervaringen van het werken met cliënten in de weerbarstige praktijk. 

Dat is een zoektocht waar de participanten uitdrukkelijk voor gekozen hebben, maar die, omdat het om het ontwikkelen van nieuwe praktijken gaat, allerlei nieuwe vragen oproept. Vragen zoals: Hoe houd je ook je kritische blik bij het toezicht houden vanuit vertrouwen? Hoeveel vertrouwen durf je te geven als het niet goed gaat? Hoe draag je verantwoording af bij het loslaten van de controle functie? Of hoe ga je van een cultuur van volgzaamheid en zekerheid naar een cultuur van vertrouwen? 

Wezenlijke vragen in deze tijd van verandering en onzekerheid. Maar ook een tijd die volgens één van de deelnemers ook nieuwe mogelijkheden biedt: “Door Corona zie ik een hele nieuwe wereld als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid door professionals en mensen in de samenleving: minder denken en werken vanuit regels en meer eigen initiatief. Hoe kunnen we dit vasthouden?”

Genoeg fundamentele en praktische vragen om als Community of Practice de tanden op stuk te bijten. Dat is ook precies wat we het komende jaar gaan doen, met elkaar, met ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van Nieuw (Rijnlands) Organiseren, Anders Verantwoorden en Nieuw Toezicht. De volgende stap wordt gezet op 8 juni wanneer de Community voor de tweede keer bijeenkomt.

Ben je als toezichthouder actief met werken volgens de principes van Nieuw (Rijnlands) Organiseren en Nieuw Toezicht en ben je opzoek naar een plek om je ervaringen te delen en van anderen te leren? Geef dan je interesse aan voor de volgende Community of Practice Nieuw Toezicht, of voor een volgend NetwerkEvent Nieuw Toezicht via info@broosz.nl