Posts By: Georgette Kempink

Ontdek ons programma voor Leiders in Zorg en Welzijn

Wij zijn de programmamakers van het inspiratieprogramma “Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren” en kondigen hierbij de start van de 4e editie in oktober 2023 aan. Programma voor bestuurders, managers en toezichthouders in zorg en welzijn. We geloven dat vernieuwing en transformatie onvermijdelijk zijn in zorg en welzijn. Dit programma is ontworpen om leiders te… Lees verder »

De principes van de Gestaltbenadering in de gezondheidszorg

Gestalt Conference 2023

Een tijd geleden kreeg ik een uitnodiging om te komen spreken op de EAGT Gestalt Conference in Madrid op 24 september 2023. Spannend natuurlijk, maar ook een geweldige kans om mijn ervaringen over het bevorderen van een mensgerichte aanpak, zelforganisatie en verandering in de langdurige zorg en verpleeghuizen in Nederland te delen met Europese collega’s…. Lees verder »

Lerend Verantwoorden: Terug naar de Essentie van Zorg en Welzijn

Graag deel ik hier mijn ervaringen en visie als gastspreker op het recente Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk (SOK) Congres in België op 2 juni 2023. Het was interessant om mijn inzichten te delen over vernieuwende benaderingen van verantwoording in de zorg, lerend verantwoorden, waarbij de menselijke maat weer centraal staat. Workshop: Lerend Verantwoorden: een kansrijke zoektocht, tegen… Lees verder »

Welzijnswerk op zijn Rijnlands podcast #4

Podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren

In deze vierde podcast in de serie Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren, gaat Jan Smit (Broosz) in gesprek met bestuurders Nieske Blaauw en Saskia Smeenk over hoe zij vanuit een Rijnlandse besturingsfilosofie hun welzijnsorganisaties fuseren en hun rol pakken als samenwerkingspartner van de gemeente. Deze podcast is onderdeel van het gelijknamige inspiratieprogramma bedoeld voor… Lees verder »

Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol

Jan Smit werd onlangs geïnterviewd door de NSvP – Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Deze stichting werkt aan een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Zij doet dat door te investeren in onderzoek en projecten en verbindt wetenschap en praktijk rond diverse arbeidsvraagstukken. In het themanummer ‘de publieke sector als fabriek’ is aandacht voor de doorgeslagen… Lees verder »

De werkgemeenschap als richtinggevend perspectief

In het afgelopen half jaar was collega Jan Smit dagvoorzitter en begeleider van een serie bijeenkomsten in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven. Naar aanleiding van deze sessies schreven zij een artikel. Het is mooi om te zien hoe het Rijnlandse concept van de Werkgemeenschap dat Jan daar introduceerde zo geland is als het… Lees verder »

Levend netwerk voor bestuur en toezicht in zorg & welzijn

Levend Netwerk

We onderzoeken de komende tijd hoe we de ontwikkeling van nieuwe toezichtspraktijken samen met bestuurders kunnen versterken in een levend netwerk dat elkaar minimaal één keer per jaar ontmoet. Al zeven jaar ondersteunen, inspireren en begeleiden we vanuit Broosz toezichthouders die de managementbureaucratie en de uitgangspunten van het New Public Management willen ontstijgen. Toezichthouders die… Lees verder »

Kwaliteitsontwikkeling door eigen regie en reflectie

kwaliteitsontwikkeling

De zorglast is in de laatste jaren in verpleeghuizen toegenomen. Dat heeft veel impact op zorgverleners, bewoners en hun naasten. Betrokken bij een onderzoeks- en ontwikkelproces rond ‘Onbegrepen Gedrag in het Verpleeghuis’ (OGV) van bewoners ondersteunde ik mede verschillende zorgteams om zelf ‘onderzoeker’ te zijn van hun eigen dagdagelijkse praktijk. Centraal stonden telkens die kwetsbare… Lees verder »

Anders verantwoorden: hoe stoppen met kwaliteitsinstrumenten die niet helpen?

Anders Verantwoorden

Sinds 1,5 jaar begeleiden we vanuit Broosz een zorgorganisatie om tot nieuwe vormen van verantwoording te komen, die ten dienste staan van de zorg en ondersteuning. In dit blog delen we onze ervaringen met het ontwikkelen van anders verantwoorden: wat was hun vraag en hoe zijn we samen aan de slag gegaan? “We hebben ontzettend… Lees verder »

Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren podcast #3

Podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren

In deze aflevering gaat Tim Hirschler (Broosz) in gesprek met collega’s Georgette Kempink en Jan Smit. Beiden spannen zich al ruim twee decennia in om een humane manier van organiseren en veranderen te ondersteunen. Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren.  Aanzet tot een andere kijk op organisatieverandering Jan… Lees verder »