Posts By: Georgette Kempink

Welzijnswerk op zijn Rijnlands podcast #4

Podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren

In deze vierde podcast in de serie Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren, gaat Jan Smit (Broosz) in gesprek met bestuurders Nieske Blaauw en Saskia Smeenk over hoe zij vanuit een Rijnlandse besturingsfilosofie hun welzijnsorganisaties fuseren en hun rol pakken als samenwerkingspartner van de gemeente. Deze podcast is onderdeel van het gelijknamige inspiratieprogramma bedoeld voor… Lees verder »

Stop de controlekramp, maak werk weer zinvol

Jan Smit werd onlangs geïnterviewd door de NSvP – Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Deze stichting werkt aan een arbeidsmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Zij doet dat door te investeren in onderzoek en projecten en verbindt wetenschap en praktijk rond diverse arbeidsvraagstukken. In het themanummer ‘de publieke sector als fabriek’ is aandacht voor de doorgeslagen… Lees verder »

Programma leiders in zorg & welzijn editie maart 2023

Ben je bestuurder of manager in zorg en welzijn? Ben je toe aan een inspirerende en leerzame time-out? Dan is ons inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren wellicht passend voor jou. Het is bedoeld voor leiders die vinden dat een transformatie in zorg en welzijn onvermijdelijk is. Hoe die noodzakelijke veranderingen van de grond… Lees verder »

Online Workshop Nieuw Verantwoorden

Workshop Nieuw Verantwoorden

Broosz draagt al jaren bij aan de ontwikkeling van nieuw verantwoorden. Eenvoudiger, vanuit vertrouwen, en gericht op leren. Dit thema komt breed in de zorg op en we merken dat er veel vragen over zijn. Hoe pak je de ontwikkeling hiervan concreet aan? In deze online workshop Nieuw Verantwoorden deelt Tim Hirschler van Broosz zijn… Lees verder »

De werkgemeenschap als richtinggevend perspectief

In het afgelopen half jaar was collega Jan Smit dagvoorzitter en begeleider van een serie bijeenkomsten in opdracht van de Stichting Lezen en Schrijven. Naar aanleiding van deze sessies schreven zij een artikel. Het is mooi om te zien hoe het Rijnlandse concept van de Werkgemeenschap dat Jan daar introduceerde zo geland is als het… Lees verder »

Nieuwe data Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn!

Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn

Ben jij bestuurder of manager in zorg en welzijn? Ben je toe aan een inspirerende en leerzame time-out? Dan is ons inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren‘ wellicht passend voor jou. Het is bedoeld voor leiders die vinden dat een transformatie in de zorg en welzijn onvermijdelijk is. Hoe die noodzakelijke veranderingen van de… Lees verder »

Levend netwerk voor bestuur en toezicht in zorg & welzijn

Levend Netwerk

We onderzoeken de komende tijd hoe we de ontwikkeling van nieuwe toezichtspraktijken samen met bestuurders kunnen versterken in een levend netwerk dat elkaar minimaal één keer per jaar ontmoet. Al zeven jaar ondersteunen, inspireren en begeleiden we vanuit Broosz toezichthouders die de managementbureaucratie en de uitgangspunten van het New Public Management willen ontstijgen. Toezichthouders die… Lees verder »

Kwaliteitsontwikkeling door eigen regie en reflectie

kwaliteitsontwikkeling

De zorglast is in de laatste jaren in verpleeghuizen toegenomen. Dat heeft veel impact op zorgverleners, bewoners en hun naasten. Betrokken bij een onderzoeks- en ontwikkelproces rond ‘Onbegrepen Gedrag in het Verpleeghuis’ (OGV) van bewoners ondersteunde ik mede verschillende zorgteams om zelf ‘onderzoeker’ te zijn van hun eigen dagdagelijkse praktijk. Centraal stonden telkens die kwetsbare… Lees verder »

Anders verantwoorden: hoe stoppen met kwaliteitsinstrumenten die niet helpen?

Anders Verantwoorden

Sinds 1,5 jaar begeleiden we vanuit Broosz een zorgorganisatie om tot nieuwe vormen van verantwoording te komen, die ten dienste staan van de zorg en ondersteuning. In dit blog delen we onze ervaringen met het ontwikkelen van anders verantwoorden: wat was hun vraag en hoe zijn we samen aan de slag gegaan? “We hebben ontzettend… Lees verder »

Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn

Leiderschapsprogramma voor bestuurders en managers

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de tweede editie van dit programma. De start is op 18 maart 2022. Ben jij bestuurder of manager in zorg en welzijn? Ben je toe aan een inspirerende en leerzame time-out? Dan is ons inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren‘ wellicht passend voor jou. Het is bedoeld… Lees verder »