Toezichthouders van Controle naar Dialoog

Van Controle naar Dialoog. Pionieren voor Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn. (2017)

In deze publicatie komt de beweging naar vernieuwing in het toezicht in breder perspectief aan bod. Van controle, naar dialoog. Toezichthouders en bestuurders komen aan het woord aan de hand van een aantal kernthema’s en sluiten af met een gezamenlijk ambitiestatement, vergezeld van een korte reflectieve uitleiding. Lees meer en download deze publicatie.

Publicatie van Controle naar Dialoog

Van 2014 – 2016 namen enkele Raden van Toezicht deel aan de Community of Practice Koplopers in Toezicht (RIBW Overijssel, Opella, Vincent van Gogh, Novadic Kentron, JP van den Bent, de Baalderborg Groep, Het Baken). Een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in samenwerking met Broosz. Doelstelling was om samen de humanisering van zorg en toezicht in de eigen praktijk verder vorm te geven. Uit de onderlinge gesprekken en op basis van de gedeelde ervaringen is de publicatie ‘Van Controle naar Dialoog’ ontstaan. Deze publicatie is hieronder gratis in pdf formaat te downloaden via het formulier onderaan dit bericht. Jan Smit, Henk den Uijl, Willem Smit en Guido van de Wiel zijn verantwoordelijk voor de samenstelling en redactie.

Interesse in de publicatie?

Vul onderstaande gegevens in om de pdf ‘Van Controle naar Dialoog’ per mail te ontvangen. Schroom niet om contact op te nemen om met Jan Smit om verder in gesprek te gaan door te mailen naar jan@broosz.nl of te bellen naar 06 – 48276374.