Vernieuw het Toezicht in Zorg & Welzijn: doe mee met de CoP!

04-05-2017

Doe mee en draag bij aan de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn! Op 22 november 2017 is leernetwerk van start gegaan met o.a deelname vanuit de JP van den Bent Stichting, ASVZ, Gors, Stichting Ludgerus, Opella, Stichting Ela, Blijf Groep, Arona, De Schoor, Brabantzorg & Pleyade . De humanisering van de zorg- en welzijnssector staat namelijk in het centrum van het maatschappelijke debat. De uitdaging: het ontbureaucratiseren en het terugbrengen van de menselijke maat. Terug naar de bedoeling, vakmensen weer de ruimte geven om maatwerk te leveren, het minimaliseren van administratieve regels en het terugbrengen van verantwoordingseisen.

Toezichthouders spelen een cruciale rol in deze beweging. De belemmerende facetten van de systeemwereld komen voort uit de oude bedrijfskunde van de machinebureaucratie. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van organiseren, vragen ook om een nieuwe visie op sturing en verantwoording. En om toezichthouders die nieuwe praktijken willen verkennen en uitproberen. Heeft u de ambitie om deze beweging verder te versterken? Wilt u zicht krijgen op de kracht en vitaliteit van alternatieve sturings- en toezichtprincipes? Wilt u leren van voorlopers, ondersteund door collega’s en experts en experimenteren met nieuwe vormen van verantwoording en toezicht? Doorbreekt u de cirkel? Meld u dan nu aan!

Initiatiefnemers en kwartiermaker

‘Met vertrouwen onbureaucratiseren’!, daar draait het om voor de initiatiefnemers. Toezichthouders René Hoff (Anton Constandse & ex-JP van den Bent), Eppie Fokkema (Opella) en bestuurder Ruud Klarenbeek (JP van den Bent) hebben samen met moderator Jan Smit (Broosz) de handen ineen geslagen om de humanisering van het toezicht verder vorm te geven om de humanisering van de zorg tot bloei te laten komen. Ze formuleerden met meerdere toezichthouders en bestuurders binnen een leernetwerk van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) de ambitie om de transformatie van het toezicht vorm te geven. Die ontwikkeling behelst in hun ogen een beweging van naar…..

Doelstelling en opzet van  de Community of Practice

De doelstelling van de CoP is om toezichthouders die de noodzaak van deze beweging onderschijven te inspireren, met elkaar te verbinden en om al lerend van elkaar en van pioniers in het veld de beweging naar humane zorg en toezicht kracht bij te zetten in de eigen organisatie. De CoP biedt alle ruimte om elkaars ambities en vraagstukken te bespreken en om elkaar te ondersteunen bij het experimenteren met nieuwe vormen van toezicht in de praktijk. Dat alles met de intentie om de beweging naar Nieuw Toezicht in Nederland versterken.

Kerngegevens

 • Start op 22 november 2017
 • 8 sessies
 • Looptijd van ongeveer 1,5 jaar
 • Elke participant is (indien mogelijk) een keer gastheer/gastvrouw (locatie)
 • Leren van de praktijk (casuïstiek) door middel van dialoog, presentaties, onderling advies en relevante masterclasses

Planning

 • 22 november 2017  14:00 – 20:00
 • 14 februari 2018 16:00 – 20:00
 • 18 april 2018 16:00 – 20:00
 • 20 juni 2018 16:00 – 20:00
 • 26 september 2018 16:00 – 20:00
 • 28 november 2018 16:00 – 20:00
 • 13 februari 2019 16:00 – 20:00
 • 17 april 2019 16:00 – 20:00

Moderatie en organisatie

De moderatie en begeleiding is in handen van Jan Smit, initiatiefnemer van de CoP en expert op het gebied van Nieuw Organiseren, Leren en Toezicht binnen publieke organisaties en medeoprichter en partner van Broosz.

Kwartiermakers

De initiatiefnemers en kwartiermakers René Hoff (Anton Constandse & ex-JP van den Bent), Eppie Fokkema (Opella), Rieks Kamps (Baalderborg Groep) en bestuurder Ruud Klarenbeek (JPvandeBent) zullen gedurende de duur van het CoP regelmatig aanwezig zijn en waar mogelijk ondersteuning verlenen aan de participanten.

Raad van Inspiratie

De Community of Practice wordt ondersteund door een Raad van Inspiratie, waarin Annemarie van Dalen en prof. Ed Vosselman zitting hebben. Beiden zullen de ontwikkeling van de CoP volgen en een keer als gast hun rijke visie delen.

Kosten

Per individuele deelnemer: € 1.695,- (excl. catering en locatiekosten). Broosz is door het CRKBO geregistreerd als instelling voor kort beroepsonderwijs en is derhalve vrijgesteld van BTW).

Meedoen en bijdragen?

Wij zoeken naar een rijk en divers veld aan vernieuwers in Raden van Toezicht van zorg-en welzijnsorganisaties, die de ambitie delen en zich voelen aangetrokken door de ambitie van de vernieuwing van het Toezicht. Het is mogelijk om met meerdere personen uit dezelfde Raad van Toezicht deel te nemen.

Heeft u interesse? Bel of mail naar Jan Smit ( 06 – 48 27 63 74 | jan@broosz.nl).