Posts Tagged: #rijnlands toezicht

Van Controle naar Dialoog. Pionieren voor Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn. (2017)

Toezichthouders van Controle naar Dialoog

In deze publicatie komt de beweging naar vernieuwing in het toezicht in breder perspectief aan bod. Van controle, naar dialoog. Toezichthouders en bestuurders komen aan het woord aan de hand van een aantal kernthema’s en sluiten af met een gezamenlijk ambitiestatement, vergezeld van een korte reflectieve uitleiding. Lees meer en download deze publicatie. Publicatie van… Lees verder »