Posts Tagged: #controle

‘Met elkaar durven we dapper te zijn’

Een persoonlijk interview met Cock Aquarius – deel twee van een miniserie interviews met deelnemers van de recent afgeronde Broosz Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn. De zorg- en welzijnssector is hard op zoek naar nieuwe organisatievormen die aansluiten bij kwalitatieve, veilige en betaalbare zorg: minder bureaucratie en hiërarchie, meer menselijkheid en… Lees verder »

Van Controle naar Dialoog. Pionieren voor Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn. (2017)

Toezichthouders van Controle naar Dialoog

In deze publicatie komt de beweging naar vernieuwing in het toezicht in breder perspectief aan bod. Van controle, naar dialoog. Toezichthouders en bestuurders komen aan het woord aan de hand van een aantal kernthema’s en sluiten af met een gezamenlijk ambitiestatement, vergezeld van een korte reflectieve uitleiding. Lees meer en download deze publicatie. Publicatie van… Lees verder »