COMMUNITY OF PRACTICE NIEUW TOEZICHT

10-10-2019

Broosz heeft de ambitie om de ontwikkeling van nieuwe vormen van verantwoording en toezicht houden te ondersteunen. Daarom start op 8 april 2020* de derde Community of Practice Nieuw (Rijnlands) Toezicht.

*In verband met de huidige maatregelen rond het Corona virus, vindt de eerste bijeenkomst online plaats.

AANLEIDING

De humanisering van de zorg- en welzijnssector staat in het centrum van het maatschappelijke debat. De uitdaging: het ontbureaucratiseren en het terugbrengen van de menselijke maat. Toezichthouders spelen een cruciale rol in deze beweging. Alleen door de visie en praktijk van toezichthouderschap te vernieuwen heeft deze beweging kans te verduurzamen.

AANPAK

Etienne Wenger ontwikkelde de methode Community of Practice. Broosz heeft de gedachtegang achter deze aanpak al een aantal jaren geleden ‘geadopteerd’ om de transformatie van ‘oud naar nieuw organiseren’ verder te versterken. In deze aanpak is er geen sprake van instructie en training, maar draait het om de participatie van deelnemers, hun eigen bijdrage en praktijk. Het faciliteren is gericht op het ‘bewaken’ van de leerruimte, het vraaggericht inbrengen van inzichten, theorie en relevante praktijken op het gebied van organiseren, toezicht en veranderen. Zo ontstaat gaandeweg een programma in co-creatie met de deelnemers.

DOELSTELLING

De doelstelling van de Community of Practice (CoP) Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn is om toezichthouders die de noodzaak van humanisering van de zorg- en welzijnssector onderschrijven te inspireren, met elkaar te verbinden en om al lerend van elkaar en van pioniers in het veld de beweging naar humane zorg en toezicht kracht bij te zetten. 

INITIATIEFNEMERS & RAAD VAN INSPIRATIE

‘Met vertrouwen ontbureaucratiseren!’, daar draait het om voor de initiatiefnemers van deze community. Toezichthouders René Hoff van Zorgcentra De Betuwe & ex-JP van den Bent, Eppie Fokkema van Archipel Zorggroep en bestuurder Ruud Klarenbeek van JP van den Bent hebben samen met moderator Jan Smit van Broosz de handen ineen geslagen om die humanisering van het toezicht verder vorm te geven. De Community of Practice wordt verder omringd door een Raad van Inspiratie bestaande uit Bestuurder Annemarie van Dalen van Odion en Bestuurder Ruth Maas van Zorgcentra De Betuwe en Rijnlander van het jaar 2019 en tot slot Jaap van der Mei, adviseur en Rijnlandse gids.

START 8 april 2020

De ambitie om de vernieuwing van toezicht in zorg & welzijn te steunen zet Broosz door. Op 8 april 2020 starten we daarom met de derde editie van de Community of Practice Nieuw Toezicht in Zorg & Welzijn

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

 • We spreken u graag in een persoonlijk intakegesprek,
 • We organiseren en faciliteren 8 bijeenkomsten gedurende de looptijd van 1,5 jaar 
 • We ondersteunen in het publiceren van praktijk- en ervaringsverhalen van toezichthouders
 • We zijn beschikbaar als sparringpartner voor uw veranderpraktijk
 • We bieden de mogelijkheid deel te nemen aan een netwerk van vernieuwende toezichthouders

WAT VERWACHTEN WE VAN U?

 • Bereidheid om praktijkkennis te delen en casuïstiek in te brengen
 • Openheid en zonder oordeel luisteren naar andere deelnemers
 • Van harte willen bijdragen aan vraagstukken en dillemma’s van andere deelnemers
 • Enthousiasme met betrekking tot het delen van kennis voor een breder publiek  (eventueel middels een publicatie/verhalen)
 • Het mogelijk kunnen ontvangen en hosten van een groep van ongeveer 15-20 mensen (éénmalig)

DATA 2020-2021

 • Woensdag 8 april 2020 15:00 – 17:00 uur START – ONLINE
 • Woensdag 17 juni 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 23 september 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 25 november 2020 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 27 januari 2021 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 31 maart 2021 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 9 juni 2021 16:00 – 20:00 uur
 • Woensdag 15 september 2021 16:00 – 20:00 uur SLOT

KOSTEN

Per individuele deelnemer: € 1.695,- (excl. catering en locatiekosten). Broosz is door het CRKBO geregistreerd als instelling voor kort beroepsonderwijs en is derhalve vrijgesteld van BTW. Het is mogelijk om met meerdere personen uit dezelfde raad van toezicht deel te nemen.

MEEDOEN EN AANMELDEN

Heeft u de ambitie om deze beweging verder te versterken? Wilt u zicht krijgen op de kracht en vitaliteit van alternatieve sturings- en toezichtprincipes? Wilt u leren van voorlopers, ondersteund door collega’s en experts en experimenteren met nieuwe vormen van verantwoording en toezicht? Meld u aan en maak uw interesse kenbaar, dan nemen we contact met u op. Dat kan via:
Jan Smit (06 4827 6374) | jan@broosz.nl
Tim Hirschler (06 1874 0797) | tim@broosz.nl

ERVARINGSVERHALEN EN PUBLICATIE
Lees hier ter inspiratie persoonlijke interviews met Johan Visser en met Cock Aquarius, toezichthouders en deelnemers aan de CoP Nieuw (Rijnlands) Toezicht.
Lees de publicatie ‘Van Controle naar Dialoog‘. In 2017 verschenen, op basis van de eerste CoP Nieuw (Rijnlands) Toezicht.