Nieuwe data Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn!

Ben jij bestuurder of manager in zorg en welzijn? Ben je toe aan een inspirerende en leerzame time-out? Dan is ons inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren‘ wellicht passend voor jou. Het is bedoeld voor leiders die vinden dat een transformatie in de zorg en welzijn onvermijdelijk is. Hoe die noodzakelijke veranderingen van de grond te krijgen of verder door te zetten is nog wel een zoektocht. Er zijn nieuwe data: je kunt starten in september 2022 of maart 2023. Voor meer info download direct onze brochure. Direct aanmelden kan ook via aanmelden@broosz.nl.

Verder lezen Nieuwe data Inspiratieprogramma voor leiders in zorg & welzijn!

Bestel doorleven van nieuw organiseren

Het slotstuk van de Broosz trilogie over Nieuw Organiseren ziet het licht! Een rijk gezelschap van deelnemers aan de Community of Practice Nieuw Organiseren vertrouwden hun persoonlijke ervaringen toe aan elkaar en aan het papier. Ondersteund door collega’s van Broosz, Guido van de Wiel en voorzien van duiding door Jan Smit en diverse vooruitdenkers uit het veld. Doorleven van Nieuw Organiseren is nu te bestellen.

Onzekere tijd

De eindredactie van deze publicatie kwam tot stand gekomen in een bijzondere en onzekere tijd waarin het coronavirus de samenleving in haar greep houdt.

 ~ We zitten midden in het scharnierpunt van de tijd en we kunnen nog niet overzien waar we het exact met elkaar over hebben. ~ Jan Smit

In een tijd van grote sociale en maatschappelijke onrust, worden we gedwongen om te reflecteren op en handelen naar dat wat echt belangrijk voor ons is. Zo heeft de coronacrisis nu al geleid tot diepgaande veranderingen in het onderwijs en de zorg. Dingen die een half jaar geleden onmogelijk werden verklaard, zijn in slechts weken gerealiseerd. Tal van initiatieven springen op om de crisis het hoofd te bieden. Dat daarbij nieuwe vormen van organiseren komen kijken is niet verbazingwekkend. Maar deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. De weg van het oude naar het nieuwe, hoe snel ook afgelegd, kent vele kuilen en hobbels. En voordat we vaardig zijn in het navigeren van deze obstakels hebben we eerst heel wat kilometers te doorleven. Lukt het om de beloftevolle vernieuwing te realiseren, en komen we sterker uit deze crisis? Of zitten we gevangen in een herhaling van zetten binnen het oude denken van de management bureaucratie?

Mensen met een hart voor de zaak

In de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren brengen wij al sinds 2014 gedreven professionals samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Professionals met een passie voor het terugbrengen van de menselijke maat. De ervaringen en kennis brengen we nu voor de derde keer samen in een publicatie. Na de publicaties van “Pionieren naar Nieuw Organiseren” (2016) en “De Binnenkant van Nieuw Organiseren” (2018) is de trilogie nu compleet met “Doorleven van Nieuw Organiseren”. Deze bundel biedt mogelijk hoop en inspiratie voor anderen die een vergelijkbare zoektocht aan het wagen zijn. De oproep is helder: kies ervoor te gaan staan met radicale medemenselijkheid een verschil te maken.

Op 28 mei jl. zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan de schrijvers. Deze hoofdrolspelers uit deze publicatie zijn werkzaam in verschillende sectoren en rollen in de zorg en het publieke en sociale domein. Zij voelen in hun omgeving de behoefte, en ook de noodzaak, om het werk op een andere manier vorm te geven. Om op een betekenisvollere manier bezig te zijn. De verhalen vertellen over een werkelijkheid waarin eindeloos geschreven wordt over de problemen waarmee het publieke domein kampt. Zo wil de één weg van de papieren werkelijkheid in een gemeente, terwijl een ander de aandacht probeert te verschuiven van het urenschrijven naar de mens in het hospice. Gedreven door de behoefte aan het menselijke gaan de schrijvers aan de slag om ruimte te creëren. Zodat het onderwijs en de zorg kunnen ontstaan die zij voor ogen hebben.

Wie kies je te zijn in deze tijd?

Jan Smit constateert dat de eerste stap, op het pad van de transformatie naar Nieuw Organiseren, begint met een keuze. Wie kies je te zijn? De auteurs van dit boek hebben ieder de keuze gemaakt om een voorvechter te zijn voor de menselijkheid in hun werk. Margaret Wheatley noemt dat Warriors of the Human Spirit. Mensen die dienstbaar zijn aan het grotere goed, het hogere doel. In een tijd van grote politieke en maatschappelijke onrust, waarin de invloed van het individu op het systeem steeds geringer lijkt te worden, kiezen deze mensen ervoor om de illusie van controle los te laten. In plaats daarvan streven zij naar persoonlijk en betekenisvol contact, in een poging om met het gezonde verstand dat te doen wat écht nodig is.

Lees een preview van het boek door Guido van de Wiel, een voorproef van de bijdragen, of de recensie van Jaap Peters.

Bestel hier een exemplaar van de paperback.
Of download het e-book.

ALLES UIT DE KAST VOOR ANDERS EN SLIMMER VERANTWOORDEN

Samen op zoek naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en verantwoorden op basis van gezond verstand’

Verantwoording van geld en activiteiten in de zorgsector is een complex onderwerp.  Voor de oplossing van knelpunten zijn meestal veel partijen nodig. Met elkaar kom je een stuk verder. Dat geldt ook voor de verantwoording van de subsidie voor het SectorplanPlus. Half juni werd tijdens een 2-daagse met inzet en betrokkenheid van alle schakels in de keten gekeken: kan het anders, slimmer? En: hoe dan?

Bemoedigend en gewoon ook hartstikke nodig in onze overbelaste gezondheidszorg: een subsidiepot voor opleiding en training van nieuwe medewerkers. Het SectorPlanPlus is een meerjarig project (2017-2021) waarvoor het ministerie van VWS enkele honderden miljoenen euro beschikbaar heeft gesteld. Geld dat bedoeld is om extra beroepskrachten op te leiden, om zo in de personeelstekorten te kunnen voorzien. Voor het grootste deel van de subsidiegelden gaat dat goed. Maar wat als de deelnemende instellingen de verantwoording van de subsidies voor maatwerk opleidingsactiviteiten als lastig en omslachtig ervaren en er soms zelfs vanaf zien? Welke opties zijn er om dit eenvoudiger te maken? Kan het, ook voor toekomstige regelingen, niet eenvoudiger, slimmer en anders?

Elkaar leren begrijpen

Precies met deze vragen schuiven op 19 en 20 juni* alle schakels in de keten bij elkaar aan tafel. Verantwoording van geld en activiteiten is een complex onderwerp dat je niet in je eentje tackelt; alles grijpt in elkaar. Vandaar dat deze eerste stap belangrijk is: samenkomen om elkaar te leren kennen en te begrijpen, met elkaar mee te denken en van daaruit stappen te zetten, die mogelijk leiden naar een andere en slimmere manier van verantwoording.

Rompslomp bij maatwerk

‘Aanstichtster’ van deze tweedaagse is Henrieke van Diermen. De programmaleider Leren en Ontwikkelen van Spirit Jeugd- en opvoedhulp raakte met haar collega’s zo ontmoedigd van de ‘administratieve rompslomp’ rondom SectorplanPlus, dat zij besloot aan de bel te trekken. Via haar bestuurder, en gesteund door SIGRA, kwam ze in gesprek met VWS. Henrieke: ‘Waar zijn we mee bezig?, vroeg ik me af. We willen meer en goede mensen in de zorg, en hebben die ook hard nodig. Daar is deze subsidie voor bedoeld, maar de verantwoording voor het maatwerk dat ik wil, vraagt zoveel tijd en is zo bewerkelijk dat er onder de streep weinig geld overblijft voor de opleidingen en trainingen zelf. Zo frustrerend, dit moet anders kunnen.’

Nieuwe wegen verkennen

Jurjen Terpstra begrijpt haar punt, en betreurt het. Hij is programmamanager van het SectorplanPlus voor RegioCoöp, als hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de verantwoording van de subsidiegelden naar VWS. ‘Het project is met alle goede bedoelingen opgetuigd’, weet hij. ‘Niet om jullie met allerlei ballast op te zadelen.’ We denken dus graag mee over mogelijkheden om de administratieve last te verlagen. Joost Trienekens (plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS) geeft aan dat het ook goed is te constateren dat veel al gewoon goed gaat. Bij de onderdelen van de subsidie waar het meeste subsidiegeld heen gaat zijn de verantwoordingslasten al relatief beperkt. Neemt niet weg dat VWS klachten over de verantwoordingslasten die instellingen ervaren serieus neemt en open staat voor verkenning van nieuwe wegen om deze te verminderen en voorkomen. ‘In twee dagen zal het ons niet lukken om de wereld te veranderen, maar ik zeg altijd: alles is mogelijk totdat het tegendeel is bewezen.’

De bedoeling

Ook Erwin Buitelaar, werkzaam bij EY, denkt als controlerend accountant mee. Hij hoopt ook dat de tweedaagse het systeem enigszins kan ‘opengooien’: ‘Het is in ieder geval al heel waardevol om ieders rollen en knelpunten helder te krijgen. Dat leidt ongetwijfeld tot betere afspraken.’ En wie weet? Misschien gaat er deze twee dagen wel ‘geschrapt’ worden in regels, stelt Daan Wijsbek van de beweging (Ont)Regel de Zorg. ‘Het helpt als je je, zoals nu, met elkaar buigt over de daadwerkelijke bedoeling van de subsidie: waarom is die er ook alweer? Maak je dat zo concreet mogelijk, dan worden vanzelf de ingesleten en onnodige werkwijzen eromheen duidelijk, die je zou kunnen loslaten.’

Uitgedaagd tot anders denken

Dat zorgorganisaties vooral ook zélf de ruimte kunnen creëren om creatief met regels om te gaan, en soms zelfs naar eigen hand te zetten, bewijzen de praktijkervaringen van Ruud Klarenbeek, bestuurder bij de JP van de Bent Stichting. Hij is uitgenodigd om de betrokkenen uit te dagen en te inspireren. De JP van de Bent Stichting – met 3000 medewerkers op 180 locaties – is al zeker twintig jaar berucht om zijn ‘intelligente ongehoorzaamheid’. ‘Mijn ervaring is dat er binnen het zorgsysteem veel kan. Maar dat je als organisatie doorgaans zelf je belemmering vormt.’ Er blijkt vaak meer mogelijk dan we in eerste instantie denken. Het is zaak om die mogelijkheden maximaal te benutten. Ruud roept de betrokkenen bij SectorplanPlus dan ook op tot ‘minder braafheid, meer vertrouwen en meer verantwoorden op gezond verstand’. En dat begint volgens hem met een andere mindset en inrichting van je organisatie. ‘Zo kennen we bij JP geen afdeling Financiën, Communicatie noch ICT. We werken zonder begroting en verantwoorden ons puur door oprechte verhalen te vertellen van cliënten en medewerkers. En dat gaat al jaren goed, ook naar de wet- en regelgevers toe.’

De goede gesprekken

De kunst is, besluit Ruud, om niet in de verleiding te komen om ingewikkelde systemen op te tuigen. ‘Om de goede gesprekken te voeren over wat er écht nodig is en dat vervolgens te doen.’ Met deze knuppel in het hoenderhok als aftrap van de tweedaagse, gaan de veertig deelnemers vervolgens aan de slag. En? Wat was ook alweer de bedoeling van SectorplanPlus? Hoe pakt dat uit in de praktijk? Kan het anders, simpeler …?

Binnenkort meer resultaten en de verhalen over zoektocht daarachter; wordt vervolgd!

*Aan de tweedaagse zoektocht ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’ werd deelgenomen door een 15-tal werkgevers (opleidingsfunctionarissen, alsook medewerkers verantwoordelijk voor rapportage en verantwoording), regionale projectleiders van de regionale werkgeversorganisaties, de bouwer van het ICT-portal, medewerkers van het Shared Service Centrum, ambtenaren van het ministerie van VWS, de controlerend accountant, alsook de hoofdaanvrager van het project RegioCoöp. De 2-daagse werd in co-creatie met betrokkenen ontworpen en begeleid door Broosz.

Tijdens de tweedaagse ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus werkten drie ’taskforces’ aan een specifiek thema:

Taskforce I: Operationeel Slim, Anders en Minder waar mogelijk. In gesprek over alle ervaren knelpunten en wensen van de aanwezigen, alsook input opgehaald via een vragenlijst. Doelstelling is een concrete verlichting van de administratieve rompslomp op de korte termijn. Welke documenten kunnen worden afgeschaft of versimpeld?

Taskforce II: Alles uit de kast voor een zo simpel mogelijke verantwoording. Deze taskforce onderzoekt mogelijkheden om over te stappen naar een model waarbij sprake is van ‘prestatienormen’. Dit zou de verantwoording van maatwerk opleidingsactiviteiten kunnen vereenvoudigen, door veel van de huidige verantwoordingsdocumenten geheel overbodig te maken.

Taskforce III: Anders verantwoorden. Dromen over een betere wereld. Deze taskforce gaat in gesprek over de vraag ‘hoe willen zorgorganisaties het liefst zelf verantwoorden, uitgaande van eigenaarschap en vertrouwen?’ Wat leren we daarvan voor het inrichten van toekomstige subsidies? En… kan dat nog binnen het huidige project, als experiment?

We volgen deze taskforces na de tweedaagse om de concrete opbrengsten te delen.


 

Interesse?

Broosz geeft al jaren vorm aan anders verantwoorden in het sociaal domein. Zowel voor interne toezichthouders in zorg & welzijn, als de narratieve verantwoording van kwaliteit in de jeugdzorg en de langdurige zorg.

Bent u bezig met anders verantwoorden en/of wilt u meer informatie over ‘Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’ en dit proces volgen? Neem gerust contact met ons op.