BESTEL DOORLEVEN VAN NIEUW ORGANISEREN

17-06-2020

Het slotstuk van de Broosz trilogie over Nieuw Organiseren ziet het licht! Een rijk gezelschap van deelnemers aan de Community of Practice Nieuw Organiseren vertrouwden hun persoonlijke ervaringen toe aan elkaar en aan het papier. Ondersteund door collega’s van Broosz, Guido van de Wiel en voorzien van duiding door Jan Smit en diverse vooruitdenkers uit het veld. Doorleven van Nieuw Organiseren is nu te bestellen.

Onzekere tijd

De eindredactie van deze publicatie kwam tot stand gekomen in een bijzondere en onzekere tijd waarin het coronavirus de samenleving in haar greep houdt.

 ~ We zitten midden in het scharnierpunt van de tijd en we kunnen nog niet overzien waar we het exact met elkaar over hebben. ~ Jan Smit

In een tijd van grote sociale en maatschappelijke onrust, worden we gedwongen om te reflecteren op en handelen naar dat wat echt belangrijk voor ons is. Zo heeft de coronacrisis nu al geleid tot diepgaande veranderingen in het onderwijs en de zorg. Dingen die een half jaar geleden onmogelijk werden verklaard, zijn in slechts weken gerealiseerd. Tal van initiatieven springen op om de crisis het hoofd te bieden. Dat daarbij nieuwe vormen van organiseren komen kijken is niet verbazingwekkend. Maar deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. De weg van het oude naar het nieuwe, hoe snel ook afgelegd, kent vele kuilen en hobbels. En voordat we vaardig zijn in het navigeren van deze obstakels hebben we eerst heel wat kilometers te doorleven. Lukt het om de beloftevolle vernieuwing te realiseren, en komen we sterker uit deze crisis? Of zitten we gevangen in een herhaling van zetten binnen het oude denken van de management bureaucratie?

Mensen met een hart voor de zaak

In de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren brengen wij al sinds 2014 gedreven professionals samen om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Professionals met een passie voor het terugbrengen van de menselijke maat. De ervaringen en kennis brengen we nu voor de derde keer samen in een publicatie. Na de publicaties van “Pionieren naar Nieuw Organiseren” (2016) en “De Binnenkant van Nieuw Organiseren” (2018) is de trilogie nu compleet met “Doorleven van Nieuw Organiseren”. Deze bundel biedt mogelijk hoop en inspiratie voor anderen die een vergelijkbare zoektocht aan het wagen zijn. De oproep is helder: kies ervoor te gaan staan met radicale medemenselijkheid een verschil te maken.

Op 28 mei jl. zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan de schrijvers. Deze hoofdrolspelers uit deze publicatie zijn werkzaam in verschillende sectoren en rollen in de zorg en het publieke en sociale domein. Zij voelen in hun omgeving de behoefte, en ook de noodzaak, om het werk op een andere manier vorm te geven. Om op een betekenisvollere manier bezig te zijn. De verhalen vertellen over een werkelijkheid waarin eindeloos geschreven wordt over de problemen waarmee het publieke domein kampt. Zo wil de één weg van de papieren werkelijkheid in een gemeente, terwijl een ander de aandacht probeert te verschuiven van het urenschrijven naar de mens in het hospice. Gedreven door de behoefte aan het menselijke gaan de schrijvers aan de slag om ruimte te creëren. Zodat het onderwijs en de zorg kunnen ontstaan die zij voor ogen hebben.

Wie kies je te zijn in deze tijd?

Jan Smit constateert dat de eerste stap, op het pad van de transformatie naar Nieuw Organiseren, begint met een keuze. Wie kies je te zijn? De auteurs van dit boek hebben ieder de keuze gemaakt om een voorvechter te zijn voor de menselijkheid in hun werk. Margaret Wheatley noemt dat Warriors of the Human Spirit. Mensen die dienstbaar zijn aan het grotere goed, het hogere doel. In een tijd van grote politieke en maatschappelijke onrust, waarin de invloed van het individu op het systeem steeds geringer lijkt te worden, kiezen deze mensen ervoor om de illusie van controle los te laten. In plaats daarvan streven zij naar persoonlijk en betekenisvol contact, in een poging om met het gezonde verstand dat te doen wat écht nodig is.

Lees een preview van het boek door Guido van de Wiel, een voorproef van de bijdragen, of de recensie van Jaap Peters.

Bestel hier een exemplaar van de paperback.
Of download het e-book.