De crisis als motor voor uw schoolontwikkeling

De Coronacrisis heeft een enorme impact op het onderwijs. Dit is tegelijk een unieke kans, die scholen samenbrengt en ruimte geeft om te experimenteren en daarvan te leren. Leerlingen, docenten en schoolleiders doen unieke ervaringen op. Welke waardevolle lessen liggen daarin besloten? Tim Hirschler van Broosz ondersteunt scholen om dit moment ten volle te benutten.

Voor een duurzame ontwikkeling van het onderwijs is het cruciaal om samen met betrokkenen betekenis te geven aan de bedoeling van en visie op het onderwijs. De school als professionele leergemeenschap. Hoe zet je samen stappen om betekenisvol onderwijs te verzorgen, nu en in de toekomst? Wat vinden wij goed onderwijs? Hoe organiseren we dat, zo dicht mogelijk rondom het primaire proces, zodat de lerende centraal staat? En hoe werken we samen en maken we samen beslissingen die daaraan bijdragen?

Reflectie én actie

We zetten actie-onderzoek in om, in samenwerking met collega’s en andere betrokkenen uit jouw opleiding/school, samen vorm te geven aan concrete stappen in de ontwikkeling van het onderwijs en de school. Actie-onderzoek gaat over het samen ontwikkelen van handelingskennis. Leren door te dóén en daarop te reflecteren. In deze aanpak is er geen sprake van instructie en training, maar draait het om de participatie van deelnemers, hun eigen bijdrage en praktijk.

Als procesbegeleiders bewaken we de leerruimte en sluiten we aan bij de ontwikkeling van de school. We werken vanuit en voeden een proces met het gedachtengoed van anders organiseren, waarin het Rijnlands Organiseren en Gespreid Leiderschap belangrijke inspiratiebronnen zijn.

Aanpak

Ervaart u ook de noodzaak om samen te reflecteren en actiestappen te formuleren om van deze crisis te leren? En zoekt u daarbij begeleiding? Ga met een samenstelling van docenten en schoolleiding en eventueel andere betrokkenen (ouders, leerlingen, bestuur, etc) het gesprek aan, om in een aantal dagdelen concrete stappen te zetten. Om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de school bestaan deze momenten grofweg uit:

  • Crisis Debriefing: In kaart brengen van betekenisvolle recente ervaringen van docenten, ouders, leerlingen en schoolleiding.
  • In dialoog: Welke thema’s, vragen en ontwikkelwensen levert dat op en met welke onderwerpen willen we nu aan de slag?
  • Aan de slag: samen formuleren van concrete stappen voor de verdere schoolontwikkeling komend schooljaar.

Over ons

Tim Hirschler is partner van Broosz en heeft een achtergrond in de psychologie en onderwijskunde. Hij werkte eerder als docent human resource development op de Universiteit van Twente. Tim is betrokken bij ontwikkel- en veranderprocessen voor mensen en organisaties die de menselijke maat dichterbij willen brengen, en is geïnspireerd door het Nieuw (Rijnlands) Organiseren en het idee van de school als professionele leergemeenschap.

Johannes Regelink is oprichter van Efico en opgeleid als organisatie-ecoloog. Hij benut de wijsheid uit hoe ecosystemen georganiseerd zijn om organisaties te ontwikkelen. Hij is auteur van het boek: Organiseren als spreeuwen – Praktijk en theorie van een lerende organisatie.

Zij verbinden zich met elkaar rondom hun gedeelde gedachtengoed, complementaire karakters, en hun ambitie om scholen te helpen om deze crisistijd als een impuls voor hun ontwikkeling in te zetten. Tim’s karakter zet aan tot reflectie, waar Johannes tot concrete actie wil komen. Een mooie combinatie om een groep tot reflectie in actie te brengen.

Zij zijn actief in zowel het primair- en voortgezet onderwijs als het MBO/HBO.

Geïnteresseerd?

Wil je meer informatie over onze aanpak en kosten, neem dan contact op met Tim Hirschler (06-18740797) voor een kennismakingsafspraak.