Beweging in Leiderschap & Nieuw Organiseren podcast #3

In deze aflevering gaat Tim Hirschler (Broosz) in gesprek met collega’s Georgette Kempink en Jan Smit. Beiden spannen zich al ruim twee decennia in om een humane manier van organiseren en veranderen te ondersteunen. Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. 

Aanzet tot een andere kijk op organisatieverandering

Jan gaat in het op het werk van Thijs Homan, en presenteert een kijk op organisatieverandering vanuit de dagelijkse realiteit van mensen in organisaties. Hoe voltrekt verandering zich eigenlijk echt? Georgette reikt haar rijke ervaring aan vanuit het begeleiden van teams van professionals en managers, met als uitgangspunt het vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van mensen. Ze beschrijft de paradox van verandering: de wens om vooruit te kijken en in beweging te komen leidt in de praktijk af van het hier en nu. En juist daar ligt een belangrijke bron voor verandering. Volgens Georgette en Jan dagen beide perspectieven uit om meer in het hier-en-nu te verbinden met de praktijk van de organisatie. Wat is de betekenis van deze kijk op veranderen voor bestuurders, leiders en veranderaars die vanuit hun vak met organisatieontwikkeling te maken hebben?

Luister en abonneer je op deze podcast reeks!

Veel luisterplezier gewenst!

Het inspiratieprogramma ‘Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren’ is een initiatief van Movimento en Broosz. Meer informatie over de opzet, kosten, data en aanmeldprocedure vind je op onze website.