Levend Netwerk

Levend netwerk voor bestuur en toezicht in zorg & welzijn

We onderzoeken de komende tijd hoe we de ontwikkeling van nieuwe toezichtspraktijken samen met bestuurders kunnen versterken in een levend netwerk dat elkaar minimaal één keer per jaar ontmoet. Al zeven jaar ondersteunen, inspireren en begeleiden we vanuit Broosz toezichthouders die de managementbureaucratie en de uitgangspunten van het New Public Management willen ontstijgen. Toezichthouders die een nieuwe visie en praktijk van toezicht willen vormgeven, uitgaand van het vertrouwen in professionals en van een besturingsfilosofie die dat vertrouwen als uitgangspunt neemt.

Nieuwe dingen ontdekken

Er is nog veel werk te doen. In de praktijk constateren we dat de vernieuwingsbeweging, ingezet door moedige bestuurders, broos is. Deze beweging wordt vertraagd of teruggedrukt door het, op oude op controle gerichte denken en handelen van, interne en extern toezichthouders die gesocialiseerd zijn binnen het New Public Management dat de afgelopen twintig jaar leidend was. Of zoals John Beckers, bestuurder van WIJ Breda, het tijdens ons Minisymposium zei: “Als je nieuwe dingen wilt ontdekken, moet je doorzwemmen. Zwem door, totdat je niet meer terug kan”.

Minisymposium Rijnlands bestuur en toezicht als basis

Precies daarom organiseerden we op 10 november 2021 – net voor de zoveelste lockdown – een Minisymposium ’Rijnlands bestuur en toezicht als basis voor de humanisering en vernieuwing van zorg en welzijn!?’. Dit goed bezochte symposium was tevens het slotakkoord van de derde Broosz Community of Practice Nieuw Toezicht. Zowel bestuurders als toezichthouders ontmoetten elkaar, allen hun weg zoekend naar meer humane vormen van organiseren, besturen en toezichthouden.

Twee conclusies stonden als een huis

Naast de vele inzichten die gedurende dit minisymposium op basis van de verschillende ontmoetingen werden opgedaan staan ons inziens twee conclusies als een huis:

  • De ontwikkeling van Nieuw (Rijnlands) Toezicht kan niet zonder de inspiratie van bestuurders en de kruisbestuiving tussen bestuurders en toezichthouders. Toezichthouders die daarmee aan de slag willen, houden toezicht op organisaties en netwerken met een fundamenteel andere besturingsfilosofie. Wil je er verantwoord toezicht op houden, moet je die filosofie begrijpen, doorgronden en doorleven, De dialoog met en het leren van vernieuwende bestuurders is daarom cruciaal voor de ontwikkeling van Nieuw Toezicht.
  • Het is zinvol dat bestuurders en toezichthouders elkaar met een zekere regelmaat treffen om elkaar te inspireren, scherp te houden, kennis te delen en te verdiepen, vernieuwingspraktijken te onderzoeken en entameren. Dit om de ontwikkeling van Nieuw (Rijnlands) Organiseren, Besturen en Toezicht houden door te zetten en verder te brengen.

Naar een levend netwerk van bestuurders én toezichthouders

Johan Visser, toezichthouder bij De Wettering, Kalorama en Zorgcentra De Betuwe, gaf op het minisymposium aan zich ondertussen actief lid te voelen van een levend netwerk. Wat ons betreft de spijker op zijn kop! We hebben de ambitie dat levende netwerk verder te ondersteunen, samen met bestuurders en toezichthouders die daar ook het belang van zien, daar behoefte aan hebben en daaraan vanuit hun eigen praktijk willen bijdragen.

We zoeken de komende tijd actief contact met leden van dit levende netwerk in ontwikkeling en mogelijk geïnteresseerden om de ambitie te toetsen en verder inhoud te geven. De startvraag wat ons betreft: wil je doorzwemmen totdat je niet meer terug kan? Want de menselijke waardigheid wat organiseren, besturen en toezicht houden betreft, ligt toch echt aan de overkant.

Interesse, ideeën?

Laat het weten aan Jan Smit. Stuur een mail naar jan@broosz.nl of bel 06-48276374.