Posts Categorized: Jan

Het et-cetera principe en Nieuw Organiseren

Thijs Homans recente boek Het et-cetera principe belooft een nieuw perspectief op organisatie ontwikkeling. Jan Smit schetst hieronder in een kort interview van vijf vragen een beeld van dat nieuwe perspectief, in het licht van Nieuw Organiseren. Wat spreekt jou aan in dit boek? Thijs Homan is altijd bezig te onderzoeken hoe verandering zich werkelijk… Lees verder »

Community of Practice met Koplopers in Toezicht!

Start Community of Practice ‘Koplopers in Toezicht’ De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) gaat samen met Broosz een ‘Community of Practice’ (CoP) opstarten en ondersteunen om koplopers ruimte én legitimatie te geven om modern toezicht vorm te geven en om de ingenomen stellingen en werkwijzen in de praktijk uit te testen…. Lees verder »

Nieuw organiseren, Nieuw verantwoorden in zorg voor de jeugd

Start onderzoek ‘Jong in de Buurt’ Per 1 september 2014 onderzoekt Broosz het effect van vernieuwende zorg- en organiseerconcepten binnen de Jeugdzorg. Het onderzoek ‘Jong in de Buurt’ wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Innovatie Jeugdzorg en gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation. Het onderzoek loopt tot 1 december 2015. Nieuw Organiseren Geïnspireerd… Lees verder »

Nieuwste boek Lenette Schuijt: lezen en aan de slag!

Nieuw Organiseren Voor iedereen die zich wil verdiepen in Nieuw Organiseren heeft Lenette Schuijt een mooi, informatief, inspirerend, maar ook beklemmend boek geschreven. Het boek draagt de titel: ’Wat Bezielt Ons? Van verstarring naar vitaliteit’. Het boek is enerzijds een persoonlijke pamflet met een sterke morele dimensie van een betrokken organisatie ontwikkelaar die zich afvraagt… Lees verder »

Warriors for the Human Spirit gezocht!

Al 15 jaar geleden raakte Margareth Wheatley, organisatiedeskundige en één van de invloedrijkste managementfilosofen ter wereld, een snaar bij mij. Haar boeken, “A Simpler Way” (1998) en “Turning to One Another: Simple Conversations to Restore Hope to the Future” (2002), spraken een heel andere taal en kwamen uit een volstrekt andere wereld dan de vlakke… Lees verder »

Broosz moderator van NVTZ Dialoogtafels

In een tijd van grote transities in zorg en welzijn wordt van toezichthouders veel verwacht. De uitdagingen vragen om ‘een nieuwe manier’ van toezichthouderschap. De NVTZ, toezichthouders in de zorg, brengt op regionaal niveau haar leden met elkaar in gesprek over cruciale thema’s waar zij als toezichthouder mee te maken zullen krijgen. Jan Smit van… Lees verder »

Bankiers: steekt uw licht op in de zorg!

Wat me altijd weer raakt bij het werken met Zorgprofessionals, is hun gedrevenheid om werkelijk dienstbaar te zijn aan cliënten die men veelal in de eigen leefwereld verzorgt en ondersteunt in precies datgene wat men nodig heeft, met betrokkenheid, respect, vakmanschap, volharding en de distantie die daarvoor nodig is. Dienstbaarheid is in de zorg- en… Lees verder »

De Organisatie als Poppenkast

“We zijn geen poppen we zijn ook mensen!”.Een letterlijke uitspraak van een professional die onlangs deelnam aan een team ontwikkelingsproces. Dat raakte me. En ik kom het zo vaak tegen: mensen voelen zich in veel organisaties niet als mens gezien. Ze voelen zich niet aangesproken op hun kwaliteiten en hun zelforganiserende vermogen en ervaren weinig… Lees verder »