Community of Practice met Koplopers in Toezicht!

18-09-2014

Start Community of Practice ‘Koplopers in Toezicht’

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) gaat samen met Broosz een ‘Community of Practice’ (CoP) opstarten en ondersteunen om koplopers ruimte én legitimatie te geven om modern toezicht vorm te geven en om de ingenomen stellingen en werkwijzen in de praktijk uit te testen. Basale uitgangspunten van een raad van toezicht (RvT) zijn het leggen van verbindingen met derde partijen in en om een organisatie en een opdracht van maatschappelijke meerwaarde en verantwoording. Via de CoP, het leren en creëren van ‘good practices’, kunnen goede praktijken gelokaliseerd en daarmee ook gedeeld worden. Deze CoP van de NVTZ houdt in dat er een praktijkgemeenschap ontstaat waarin geleerd en geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van toezicht.

De CoP start op 13 november 2014, en duurt in principe 2 jaar. De CoP wordt begeleid door Jan Smit (Broosz) en Henk den Uijl (NVTZ).

Dit volledige bericht is te lezen op de website van het NVTZ. Daar kunt u zich ook aanmelden als u interesse heeft om mee te doen.

Heeft u verder interesse in de aanpak en het opzetten van een Community of Practice binnen uw organisatie of werkveld? Mail dan naar Broosz of neem direct telefonisch contact met ons op 0318 – 619 236.
nvtz