Broosz moderator van NVTZ Dialoogtafels

25-03-2014

In een tijd van grote transities in zorg en welzijn wordt van toezichthouders veel verwacht. De uitdagingen vragen om ‘een nieuwe manier’ van toezichthouderschap. De NVTZ, toezichthouders in de zorg, brengt op regionaal niveau haar leden met elkaar in gesprek over cruciale thema’s waar zij als toezichthouder mee te maken zullen krijgen. Jan Smit van Broosz is gevraagd deze dialoogbijeenkomsten door het hele land van de NVTZ te modereren en zal op deze manier tevens bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke discussie.

Er is een breed besef voor een noodzakelijke cultuuromslag in besturen en toezicht. Deze dialoogbijeenkomsten zijn bedoeld om beter te kunnen aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en scherp te krijgen wat dat betekent voor de taak en rolopvatting van de toezichthouder. Op deze manier hoopt de NVTZ het toezicht verder te professionaliseren. Dinsdag 25 maart 2014 vindt de eerste dialoogbijeenkomst plaats in Roermond. De komende twee maanden zullen dialoogtafels worden georganiseerd in Haarlem, Apeldoorn, Assen en Breda.

Broosz is Ontmoeten. Voor meer informatie over de mogelijkheden waarbij Broosz mede uw Werkconferenties, Dialoogsessies of Large Scale Interventions organiseert en faciliteert zie onze website of neem direct contact met ons op.