Pioniers aan het woord over Nieuw Organiseren!

03-07-2014

Op dit moment maakt een groep van pioniers uit 8 organisaties deel uit van de Community of Practice Nieuw Organiseren. De missie van deze Community of Practice (CoP) is om pioniers die bezig zijn met anders en nieuw te organiseren binnen hun organisaties en werkveld, te ondersteunen door ervaringen te delen en samen kennis op te bouwen over deze fundamentele transformatie.

In de serie ‘Pioniers aan het woord’ hier de interviews met Heleen Bouwmans van het ABC en Marten Dijkstra van Menzis over waar zij staan in dat proces van pionieren, wat hun rol daarbij is, cruciale vraagstukken en waarom ze deelnemen aan dit leernetwerk. 

Broosz en de Stichting NSvP – Innovatief in Werk zijn initiatiefnemers van dit leernetwerk van vernieuwers dat op 20 maart jl. van start is gegaan. Voor vragen of informatie neem contact met ons op.