Lerend Verantwoorden: Terug naar de Essentie van Zorg en Welzijn

22-06-2023

Graag deel ik hier mijn ervaringen en visie als gastspreker op het recente Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk (SOK) Congres in België op 2 juni 2023. Het was interessant om mijn inzichten te delen over vernieuwende benaderingen van verantwoording in de zorg, lerend verantwoorden, waarbij de menselijke maat weer centraal staat.

Workshop: Lerend Verantwoorden: een kansrijke zoektocht, tegen de stroom in

In mijn workshop, getiteld “Lerend Verantwoorden: een kansrijke zoektocht, tegen de stroom in”, heb ik de uitgangspunten en nieuwe praktijken van vernieuwers in de zorg belicht. Het belangrijkste element dat ik wilde benadrukken, is het vertrouwen in het vakmanschap van professionals. In een tijd waarin externe systeemeisen en bureaucratische verantwoordingsprocessen de overhand hebben genomen, is het essentieel om de verantwoording weer terug te geven aan degenen die het verschil kunnen maken in de leefwereld in lijn met het RVS Rapport “Blijk van Vertrouwen”.

Nieuw Organiseren als ondersteuning voor Zorg- en Welzijnsorganisaties

De afgelopen jaren heb ik mij intensief beziggehouden met het ondersteunen van zorg- en welzijnsorganisaties bij het realiseren van Nieuw (Rijnlands) Organiseren. Hierbij heb ik ervaren dat het vormgeven van Nieuw Verantwoorden en Nieuw Toezicht een noodzakelijke stap is om de menselijke maat terug te brengen in zorg en welzijn. Anders blijven organisaties gevangen in de systeemeisen die niet passen bij de humane dienstverlening die we in Nederland voor ogen hebben. Zoals een bestuurder mij onlangs toevertrouwde: “de gesprekken met het Zorgkantoor dehumaniseren ons in feite, ze vervreemden ons in de taal, de eisen en de denkwijze vanwaar ons mensen dagelijks mee bezig zijn en wat de kern van onze identiteit is”. Tijdens mijn workshop heb ik de deelnemers kennis laten maken met innovatieve benaderingen en ideeën om verantwoording af te leggen in lijn met de kernwaarden en doelstellingen van de organisatie. Het gaat niet langer om het voldoen aan externe systeemeisen, maar om het verankeren van verantwoording in de dagelijkse praktijk, waarbij de behoeften en wensen van cliënten en medewerkers centraal staan. Zo worden leren en verantwoorden twee kanten van dezelfde medaille. Laten zien wat je al werkend en leren totstand brengt.

Kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs

De visie die ik heb gedeeld, heeft de deelnemers aangezet tot verdere discussie en reflectie over hoe deze nieuwe visie op verantwoorden kan bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs in België. Ook werden deelnemers geïnspireerd om door hen gestarte initiatieven stevig te gaan doorzetten.Het is een uitdaging om tegen de stroom in te gaan en de bestaande structuren en overtuigingen ter discussie te stellen, maar ik geloof – en dat deelden de deelnemers aan mijn workshop op het congres – dat het teruggaan naar de essentie professionals goed doet, omdat ze op hun professionaliteit worden aangesproken en de kwaliteit van dienstverlening verhoogt.

Juni 2023 – Jan Smit

Al in 2017 schreef ik de publicatie Van Controle naar Dialoog. Volg de link om dit boekje te downloaden. Laten we de dialoog voortzetten en samen streven naar een verantwoordingssysteem dat recht doet aan de waarde van zorg en welzijn. Mocht je interesse hebben om verder te praten over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met me op te nemen via jan@broosz.nl.