Changing the Game | Expeditie Jeugdzorg Anders

29-09-2014

De Associatie voor Jeugd, sinds 1996 de landelijke vereniging van bestuurd in de zorg voor jeugd,  heeft al langer het idee om ‘Young Professionals’ uit de zorg voor jeugd te verbinden aan haar toekomst verkenningen.

Samen met Jan Smit (van Broosz) is een dynamisch en actie gericht programma opgebouwd. Het bestuur van de Associatie voor Jeugd nodigt haar leden uit om talentvolle jonge medewerkers te verbinden aan dit programma. Eén avond (30 oktober 2014) in dialoog, met u als bestuurder over die toekomst als opstap naar concrete acties: de dag erna (31 oktober) werken de ‘jonge helden’ hard aan innovatie uitdagingen!

Ruimte voor Jonge Helden & Bestuurders als hun sponsor

Om de jonge generatie, die cruciaal is bij de ontwikkeling en vernieuwing van organisaties, meer aanjager en ambassadeur te maken van innovaties binnen de zorg voor jeugd (en ze niet te verliezen) is het belangrijk ze te ondersteunen. Bij het in beweging krijgen van hun eigen organisatie en werkveld. ‘Jonge Helden’ hebben sponsoren nodig: bestuurders die hen de ruimte en het vertrouwen geven om nieuwe wegen in te slaan. Dat biedt tegelijkertijd speel- en actieruimte voor bestuurders die worstelen met enorme veranderingsuitdagingen.

Beloftevolle experimenten voor de eigen organisatie

De tijd van losstaande – vaak individuele leerprogramma’s – die bedacht worden door anderen is voorbij. Evenals de tijd om denken (de bestuurders) en doen (de professionals) te scheiden. Maar ook de tijd van meer van hetzelfde. Samen innoveren zo dicht mogelijk bij de uitdagingen waar de organisatie en de sector voor staat!

U kunt 2 of 3 ‘jonge helden’ opgeven als u lid van de Associatie voor Jeugd bent.
Uw eigen inbreng als bestuurder wordt verwacht op donderdagavond 30 oktober.

Eigen bijdrage: per persoon: € 250,-
De Associatie voor Jeugd financiert een deel van der kosten.

De volgende instellingen doen al mee: Spirit, Elker-Het Poortje, Cardea, Youké
Er is nog plaats voor 10 professionals…

Contact: Gerdi Meyknecht (programmaleider)
Begeleiding: Jan Smit (Broosz). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met hem opnemen.

Dit bericht verscheen ook op de website van Associatie voor de jeugd.

Changing the GAME is een ervaringsgerichte expeditie waarin deelnemers concreet aan de slag gaan binnen hun eigen organisatie met leren en veranderen. Voor meer informatie klik hier.