Het Nieuwe Werken Anders | de PowerlApp

01-10-2014

Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken, nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is aanbieder van het Innovatieve Prestatie Contract, een regeling waarin MKB-ondernemers samenwerken aan innovaties. Een Europese regeling die de samenwerking tussen creatieve partners wil stimuleren. In het kader van het project ‘Het Nieuwe Werken Anders’, opgezet door Jacques Giesbertz (van Gezelschap van Gilde) en ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werken CINOP, Broosz en DeLimes | nieuw organiseren samen en ontwikkelen op dit moment een nieuwe interventie: de PowerlApp.

Nieuw Organiseren

Het Nieuwe Werken is een bekende trend. Maar wat kan slimmer en sneller? Bij Het Nieuwe Werken en Nieuw Organiseren wordt ‘de hark’ steeds minder belangrijk. In het kennistijdperk gaat het erom kennis en informatiestromen daar te krijgen waar ze nodig zijn. Het accent van de organisatie verschuift naar het (kennis)netwerk. Netwerken luisteren niet naar de wetten van de organisatie, maar naar de wetten van de werkgemeenschap. Een goed begin daaraan is het halve werk.

De PowerlApp!

De PowerlApp is een krachtige interventie en proces met professionals en andere stakeholders uitmondend in een slimme App en een stevige werkgemeenschap. Om een goed begin te maken met het creëren van een kennisproductieve werkgemeenschap, is het van belang alle kritische succes actoren voor samenwerking te exploreren en expliciet te maken. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de verschillende kennispartners om de werkprocessen op elkaar af te stemmen. De PowerlApp is een interventie waarbij in een aantal offline sessies een context wordt gecreëerd waarbij het samenwerkingsproces wordt geïntensiveerd en een andere blik op organiseren ontstaat. Tegelijkertijd bouwt de werkgemeenschap een App als technologische online ondersteuning van hun samenwerking en hun specifieke werkprocessen. 

Proeftuin bij CINOP

Het project KIS 2020 van CINOP is de proeftuin voor deze innovatie. CINOP is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt. KIS 2020 is een toolkit voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs. Donderdag 2 oktober 2014 vindt een co-creatie bijeenkomst plaats met alle betrokkenen en partners om weer een stap verder te zetten met het bouwen van een sterke KIS werkgemeenschap en het ontwikkelen van een App.

Samenwerkingspartners

DeLimes | nieuw organiseren levert de bedrijfskundige kennis in dit project. DeLimes is een bureau gespecialiseerd in het herontwikkelen van organisaties om mee te kunnen in het kennistijdperk. Bekend van het weer op de kaart zetten van Rijnlands organiseren. Broosz levert de procesbegeleiding. Broosz is vormgever van leer- en ontwikkelprocessen. In al onze programma’s en interventies zijn de grondslagen van het Nieuw Organiseren verweven. Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken levert een bijdrage aan de subsidiabele kosten. Daarnaast is GlobeSoftware nauw betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied. Vooral bekend van het slim gebruiken van reeds beschikbare technologie bij het verbeteren van werkprocessen. Zij is in de arm genomen voor het bouwen van de App die het netwerk, de werkgemeenschap en dit geval KIS 2020 zal gaan ondersteunen.

Experiment

De ontwikkeling van de PowerlApp is een experiment. De ambitie is helder. Om een sterke werkgemeenschap of netwerk te bouwen, dwars door bestaande scheidingen in organisaties en top down sturingsprincipe, is zowel off- als online een goede verbinding nodig. De combinatie van een netwerk dat elkaar (horizontaal) weet te vinden, groeit, kennis deelt en ontwikkelt via digitale middelen (de App) die daarvoor beschikbaar zijn, maakt het mogelijk versnelling en innovatie teweeg te brengen.

Voor meer informatie of vragen over de PowerlApp en de ontwikkeling ervan neem contact met ons op.