Project: Changing the GAME

02-02-2014

Change the GAME en ontdek dat organiseren anders kan!

Changing the GAME is een ervaringsgerichte expeditie waarin deelnemers concreet aan de slag gaan binnen en buiten hun eigen organisatie met leren en veranderen. Ze krijgen kennis en ervaring aangereikt over o.a. Nieuw Organiseren en Organisatieontwikkeling. Daarnaast creëren ze ruimte om initiatieven en experimenten buiten de gebaande paden te starten. Met een duurzaam resultaat voor de deelnemers en de organisatie.

Nieuw Organiseren

Deze tijd vraagt om betrokkenheid en directies, leidinggevenden en medewerkers weten dat er verandering nodig is in de huidige manier van werken en samenwerken. Steeds meer managers en medewerkers realiseren zich hoe belangrijk zelforganisatie is voor de ontwikkeling van de organisatie, nu en in de toekomst. De meest belangrijke vraag van organisaties daarbij is, hoe vorm te geven aan ‘Nieuw Organiseren’. Hoe kunnen we in co-creatie de organisatie van de 21e eeuw bouwen en ontwikkelen?

De rol van (jonge) professionals

Voor het realiseren van deze verlangens is de rol van professionals in organisaties van cruciaal belang. Zeker de jonge generatie professionals kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vernieuwende initiatieven die essentieel zijn voor organisaties van de toekomst. Hierbij valt te denken aan het vormgeven aan sociale netwerken, innovaties op het gebied van diensten en producten en andere vormen van samenwerken op de werkvloer. Om Nieuw Organiseren succesvol vorm te geven is veel doorzettingsvermogen, energie, betrokkenheid creativiteit, bewustzijn en ondernemerschap noodzakelijk van zowel (jonge) professionals als ook de organisatie waarbinnen zij werken.

Ga je mee op expeditie?

Changing the GAME is een ervaringsgericht expeditie voor organisaties die hun (jonge) professionals de ruimte willen geven om, vanuit hun eigen kracht en authentiek leiderschap, een bijdrage te kunnen leveren aan de strategische ontwikkeling van de organisatie. Teams van professionals worden uitgedaagd concrete initiatieven vorm te geven die bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen organisaties.

Hun doel? Beweging te realiseren die relevant en duurzaam is voor de organisatie en aansluit bij de strategische ontwikkeling. Ze worden daarbij uitgedaagd een andere bril op te zetten en op onderzoek uit te gaan met gevoel voor de context waarin zij werken. Daarbij worden ze ook geprikkeld door veranderkundigen en ervaringsdeskundigen op het gebied van Nieuw Organiseren.

De expeditie van Changing the GAME onderscheidt zich van reguliere programma’s voor (jonge) professionals door de expliciete koppeling aan Nieuw Organiseren en daarmee aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Gedurende het programma begrijpen professionals beter hun rol in de organisatie en benutten hun potentie door bewust waarde toe te voegen en de organisatie heeft als resultaat een concreet en vernieuwend project. Experimenteren en leren in de eigen werkpraktijk staat daarbij centraal!

Sinds de oprichting in 2003 ondersteunen en faciliteren de professionals van Broosz actief teams, afdelingen en organisaties bij het vormgeven van cultuur- en organisatieontwikkeling. Daarnaast ontwerpen ze leerinterventies voor leidinggevenden en professionals. Zij zijn initiatiefnemers van Changing the GAME. Ga jij mee op expeditie?

Op maat aanpak

In-company variant van Changing the GAME

Hieronder vindt u het ‘basisprogramma’. Er zijn ook mogelijkheden om samen met u een in-company variant te ontwerpen. Of misschien wilt u eerst kennismaken met onze aanpak. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een dag te organiseren of een workshop,

Changing the GAME – for one day.

Dit als start en als eerste onderzoek naar wat anders, slimmer, duurzaam en Nieuw Organiseren voor uw organisatie en professionals zou betekenen. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Voorbeeld 1: Changing the GAME PLUS

In oktober 2015 zijn Changemakers uit de gesloten jeugdzorg, Elker/Poortje, Transferium, Intermetzo, Parlan, Teylingereind en de Koppeling, zijn op expeditie gegaan op zoek naar concrete innovaties. Parlan, één van de changemakers, heeft een pitch ingediend bij de NSvP om kans te maken op een prijs van € 30.000 om arbeidsplekken voor jongeren te creëren, bijv. in de vorm van een horecagelegenheid, om jongeren die het niet lukt een opleiding te volgen, stage te lopen of een baan te vinden, de kans te bieden voor het opdoen van leerzame werkervaring en het verkrijgen van een verbeterde toekomstperspectief. Klik hier voor het pitchfilmpje.

Voorbeeld 2: Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders. 

In maart 2015 zijn Changemakers uit de zorg voor de jeugd, zoals Spirit, Youké, Cardea, Flexusjeugdplein, Juzt, Lindenhout & Jarabee, in gesprek gegaan met hun bestuurders over de toekomst als opstap naar concrete innovaties. Klik hier voor het filmpje van de expeditie.

Voorbeeld 3: Transvorm Ontwikkel Programma

Het Transvorm Ontwikkel Programma (TOP) is een initiatief van Transvorm in samenwerking met Broosz en is een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van talentvolle Young Professionals in de zorg- of welzijnssector. De paradigmaverschuiving en de weg naar zelforganisatie zijn centrale thema’s. Er zijn 3 TOP programma’s geweest van sept 2013 t/m dec 2015.

Voorbeeld 4: Changing Zwolle

Van september 2012 tot juni september 2013 hebben wij een groep professionals en leidinggevenden van de Gemeente Zwolle richting Nieuw Organiseren begeleid. Tijdens deze editie van Changing the GAME, een in-company variant in opdracht van de Gemeente Zwolle,  zijn professionals aan de slag gegaan met leren en veranderen.

Voorbeeld 5: Changing the Game – For one Talenten Opleiding Midden Nederland

Expeditie naar inspiratie rondom het thema Nieuw Organiseren voor jonge professionals en managers vanuit de Rabobank Apeldoorn. Centraal op deze dag stond Nieuw Organiseren.Wat is dat eigenlijk? En waarom is het nodig? Gedurende de dag heeft de groep een eerste verkenningstocht maken. Hoe experimenteren bedrijven in de praktijk daarmee? Wat is de rol en invloed van de jonge generatie? Hoe voorbereid ben jij op de toekomst?