Blog

Bereikbaarheid Broosz tijdens zomervakantie!

Bereikbaarheid Broosz tijdens zomervakantie!

In verband met de zomervakantie is Broosz met vakantie van maandag 20 juli t/m maandag 10 augustus 2015. Mocht u toch dringende vragen hebben dan graag een mail. We checken af en toe onze mailbox gedurende deze periode. Klik hier…

Project: Koplopers in Toezicht

Project: Koplopers in Toezicht

Jan Smit van Broosz begeleidt de Community of Practice Koplopers in Toezicht van de NVTZ Academie. Er zijn al vele good practices in wording op het gebied van modern toezichthouden. De NVTZ Academie organiseert daarom samen met Broosz de CoP om…

“Schroeven losgedraaid op weg naar zelfsturing”

“Schroeven losgedraaid op weg naar zelfsturing”

In maart 2014 startte Broosz in samenwerking met de NSvP, Innovatief in Werk, de Community of Practice Nieuw Organiseren. Dit leernetwerk tracht pioniers op het gebied van Nieuw Organiseren uit verschillende sectoren en in verschillende rollen met elkaar te verbinden, te inspireren en te versterken. In dit…

Publicatie Pionieren naar Nieuw Organiseren

Pionieren naar Nieuw Organiseren. (2016)

Broosz publiceerde naar aanleiding van de Community of Practice Nieuw Organiseren 2014 ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren. Ervaringslessen uit de Community of Practice Nieuw Organiseren’. Deze publicatie is gevuld met ervaringsverhalen over nieuw organiseren. Benieuwd hoe professionals bij Het ABC, ING,…

Ontmoetingsplaatsen voor verhalen

Ontmoetingsplaatsen voor verhalen

Dit is een gastcolumn van Georgette Kempink verschenen op de website www.watbezieltons.nu van Lenette Schuijt. Marina, een hardwerkende professional, werkzaam als maatschappelijke werker in de zorg voor de Jeugd vertelt hoe zij, in haar eigen organisatie op weg naar zelfsturing, onvoldoende ondersteuning…

Trappelend van ongeduld op weg naar Nieuw Organiseren

Trappelend van ongeduld op weg naar Nieuw Organiseren

Om een zorgteam te ontmoeten, te ervaren, mee te maken en te ondersteunen dat zo voortvarend en grenzeloos positief de weg naar Rijnlands aan het bewandelen is, voelt als een groot voorrecht. Geen opsmuk, smart-doelstellingen of management-bullshit-bingo. Een team op…

Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders

Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders

De Associatie voor Jeugd is begin 2015 met steun van de FCB het initiatief Changing the GAME | Expeditie Jeugdzorg Anders gestart. Jan Smit en Georgette Kempink van Broosz zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de begeleiding. Teams van professionals en…

Rothko en de kunst van Nieuw Organiseren

Rothko en de kunst van Nieuw Organiseren

In de zalen met de grote Rothko doeken in het gemeentemuseum Den Haag word ik niet overmand door grote emoties, ik voel eerder een verwantschap met de filosofie van Rothko, een Amerikaanse schilder en vertegenwoordiger van het abstract expressionisme. Doordenkend hierover…

De Hark Voorbij in Tegenlicht

De Hark Voorbij in Tegenlicht

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie, nam het initiatief tot het project ‘De Hark Voorbij’. Een landelijk project waarbij dienders zelf vorm en inhoud geven aan de invulling van hun professionele ruimte. Een uniek project, over hoe je…

Nieuw organiseren én nieuw verantwoorden

Nieuw organiseren én nieuw verantwoorden

“Meten is weten” is het adagium van traditioneel organiseren. In organisaties wordt veel tijd en energie gespendeerd aan het registreren en administreren van voornamelijk activiteiten en output. Dit leidt tot concurrentie tussen medewerkers, focus op de eigen organisaties i.p.v. op…

Event ‘Nieuwe tijden, anders organiseren’

Event ‘Nieuwe tijden, anders organiseren’

Nu de kritiek op het Amerikaanse (Angelsaksische) kapitalistisch systeem dagelijks de voorpagina’s haalt, wordt de roep om een andere succesvolle wijze van bedrijfsvoering, het Rijnland-model sterker. Reed Business Events (voorheen Elsevier Congressen) is een toonaangevende ontwikkelaar van congressen, events en andere…

Live lancering U Theory Lab met Otto Scharmer

Live lancering U Theory Lab met Otto Scharmer

Theorie U gaat over persoonlijk leiderschap, met als kernvraag: Hoe kan ik als mens een volstrekt eigen bijdrage leveren aan de maatschappij die tegelijkertijd aansluit bij wat de omgeving echt nodig heeft? Online Action Learning Platform Otto Scharmer, schrijver van…