Project: Koplopers in Toezicht

26-06-2015

Jan Smit van Broosz begeleidt de Community of Practice Koplopers in Toezicht van de NVTZ Academie. Er zijn al vele good practices in wording op het gebied van modern toezichthouden. De NVTZ Academie organiseert daarom samen met Broosz de CoP om nieuwe werkwijzen in de praktijk te traceren, te delen en uit te testen. Hiermee wordt koplopers in toezicht ruimte én legitimatie gegeven om modern toezicht vorm te geven en te versterken. Het uitgangspunt hierbij is dat een Raad van Toezicht verbindingen legt met derde partijen in en om de organisatie en dat er een opdracht ligt van maatschappelijke meerwaarde en verantwoording. In de CoP leert men van elkaar en creëert men ‘good practices in toezicht’.

Doel!

Doel van deze CoP is te bewerkstelligen dat Raden van Toezicht een leer- en praktijkgemeenschap vormen, waarin wordt geleerd én geëxperimenteerd met de volgende nieuwe vormen van toezicht:

– Contacten intensiveren en vormgeven met ‘derde partijen’, zowel intern als extern;
– (Creatieve) overlegvormen en prioritering van agendapunten;
– Vormgeven aan ‘strategisch partnerschap’: het vroegtijdig betrokken zijn van de RvT bij strategische besluitvorming
– Experimenteren met vormen van verantwoording afleggen binnen en buiten de organisatie;
– Experimenteren met een maatschappelijke raad waarin professionals, omwonenden en (ex-)patiënten zijn vertegenwoordigd.

Wil je meer informatie over de Community of Practice neem dan contact met ons op!