KIS LANDELIJKE AANDACHT VOOR KIS

Op zaterdag 13 november verscheen in Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en Het Parool een advertentie voor het programma KIS; Kunstenaars Innovatie & Strategie. De geheel vernieuwde leergang voor ervaren kunstenaars die de ambitie, de durf en het ondernemerschap hebben om het hun artistieke kwaliteiten het verschil te maken in bedrijven en maatschappelijke organisaties. De advertentie zorgde voor veel bezoek op de website!

REGISTRATIE INSTELLING VOOR KORT BEROEPSONDERWIJS

Met ingang van november 2010 staat smit | kempink development geregistreerd als instelling voor kort beroepsonderwijs bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

De opname in het register gebeurde op basis van een audit. Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode vanNRTO en werd uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Met deze registratie kan smit | kempink development de komende jaren BTW-vrij blijven factureren, zoals zij dat voorheen al deed.

Als onderwijsinstelling ingeschreven in het register, is smit | kempink development een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat naast door de overheid bekostigd beroepsonderwijs ook de erkende instellingen BTW-vrij kunnen opereren.

JAN SMIT: WORKSHOP OP RIJNLANDCONGRES

Op donderdag 28 oktober verzorgde Jan Smit een workshop op het 3e Grote Rijnlandcongres – Moralitijd van 2010 in Utrecht. Thema van het congres was de verloedering van onze moraal. Misschien is dat zelfs de basis van de crises. Hoog tijd dus om eens stil te staan bij het begrip Moraliteit, juist nu in deze Tijd. Een conges met interessante sprekers, een paneldebat en verschillende workshops!

De workshop van Jan Smit ging over de ‘Morele principes als breekijzer voor het Nieuwe Organiseren?’. Hij  startte een dialoog over de morele fundamenten van het ‘nieuw organiseren’ en de belemmeringen in de hedendaagse organisatiepraktijk. Verder stond hij stil bij concrete kansen voor ‘nieuw organiseren’.

SAMENWERKING MET MANPOWER

smit | kempink development is de komende maanden betrokken bij het Manpower Management TraineeProgramma. Wij zijn gevraagd om HR te ondersteunen bij het vormgeven van het Traineeprogramma. En om de Young Professionals en de directie te ondersteunen om in co-creatie tot een innovatieve en zinvolle Interventure / Business Case te komen. Onze ervaring met Young Professionals en onze visie op Nieuw Organiseren vormen de basis van deze voor ons uiterst interessante samenwerking

SOUL PROGRAMMA – NIEUW LEREN EN ORGANISEREN IN ZORG EN WELZIJN

Met de naamswijziging van het Nieuwe Leerprogramma (werktitel) vanaf heden in SOUL programma – nieuw leren en organiseren in zorg en welzijn, start per 1 oktober een groep leidinggevenden uit verschillende organisaties met het uitwisselen van hun ervaringen en kennis in de zorgsector. Deelnemende organisaties aan dit programma zijn oa Zorggroep Noordwest-Veluwe, Zorgverlening Het Baken en Zorgorganisatie Laurens uit Rotterdam.

Het SOUL programma is er op gericht om de deelnemers te begeleiden en te ondersteunen om hun eigen team of afdeling te ontwikkelen richting nieuw organiseren waarbij ook hun eigen leiderschapsontwikkeling cruciaal is.

Er zijn nog enkele plaatsen!

HET NIEUWE LEERPROGRAMMA VINDT ONDERZOEKSPARTNER IN NSVP

Bij het Nieuwe Leerprogramma dat, smit | kempink development ontwikkelt samen met EMD Centre en Marezate, is sinds deze week de NSVP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) als onderzoekspartner aangeschoven.

NSVP is bij het programma betrokken omdat ze zo, in lijn met haar missie, een constructieve bijdrage kan leveren aan kennisontwikkeling en -verspreiding over vernieuwingen op het gebied van mens en werk. Als partner ondersteunt de NSVP het ‘consortium programma’ met de kennis die ze de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van leernetwerken. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en fundering van de gehanteerde methodieken binnen het programma en doet ze onderzoek naar de effectiviteit van (vernieuwende interventies binnen) het programma.

SAMENWERKING MET DELIMES

Om de Jonge Generatie, die zo cruciaal is bij de ontwikkeling en vernieuwing van organisaties, nog meer tot aanjager en ambassadeur te maken van het nieuwe organiseren, ontwikkelt smit | kempink development op dit moment een inspirerend begeleidingsprogramma samen met DeLimes. Doel is om jonge professionals en jonge leiders te ondersteunen bij het in beweging krijgen van hun eigen organisatie.

 

SAMENWERKING MET EMD CENTRE EN MAREZATE

In samenwerking met Marezate en EMD Centre ontwikkelt smit | kempink development het nieuwe leerprogramma voor leidinggevenden in het onderwijs, de zorg en welzijn.
Deelnemers uit verschillende organisaties doen mee aan dit innovatieve leerprogramma. Het zijn leidinggevenden of projectleiders die hun werksysteem (team, afdeling, projectgroep) verder willen ontwikkelen in de richting van ‘nieuw organiseren’  en ‘nieuw leiderschap’ en als leidinggevende de ambitie hebben om daarin tevens persoonlijk te leren.

TWEEDE TDP ALUMNI-EVENT

Met veel plezier kijken wij terug op het tweede TDP Alumni Event! Vrijdag 26 maart kwamen in het Universiteitsmuseum Utrecht de alumni van vier Talent Development Programma’s bij elkaar.  Om aan te sluiten bij de jonge generatie, kozen we ervoor om een dialoog op te zetten met als topics de input van de aanwezigen zelf. Tijdens de inventarisatie van de thema’s kwamen de overeenkomsten al snel naar voren.

Met veel plezier kijken wij terug op het tweede TDP Alumni Event! Vrijdag 26 maart kwamen in het Universiteitsmuseum Utrecht de alumni van vier Talent Development Programma’s bij elkaar.  Om aan te sluiten bij de jonge generatie, kozen we ervoor om een dialoog op te zetten met als topics de input van de aanwezigen zelf. Tijdens de inventarisatie van de thema’s kwamen de overeenkomsten al snel naar voren. Zo werd er gesproken over de manier waarop young professionals kunnen bijdragen in de organisatie, hoe om te gaan met de leidinggevende, de loopbaanwensen en cultuurpatronen binnen bedrijven en tot slot hoe de young professional zichzelf blijft binnen de organisatie.

Uit de gesprekken bleek dat jonge professionals graag een bijdrage willen leveren aan de organisatie middels hun frisse blik en creativiteit. Men constateerde dat het belangrijk is wel voort te bouwen op wat er in de organisatie al aanwezig is aan kennis en ervaring en daar niet al te makkelijk aan voorbij te gaan. Verder is het raadzaam draagvlak te creëren voor nieuwe ideeën. Jonge professionals willen graag een 21e eeuwse manager die hen ondersteunt, gebruik maakt van hun kracht en veel ruimte geeft. Men loopt nog steeds aan tegen de 19e eeuwse manager die top down stuurt.
Om koers te houden betreffende ieders loopbaan waren de deelnemers het er over eens dat het zinvol is tijd te nemen om te exploreren wat de richting is die men op wil. Dat betekent reflectie inbouwen. Daarnaast is het belangrijk veel ervaring op te doen en op die manier te ontdekken wie je bent en wat je wil.

Men ervaart dat er hoge verwachtingen zijn richting jonge professionals. Voldoen aan die hoge verwachtingen heeft effect op de mate waarin je jezelf kunt zijn.  Als je goed weet waar je heen wilt, wat je gelukkig maakt op het gebied van werk en privé, kun je steviger staan. Belangrijk is lef te ontwikkelen om mensen in de organisatie te spiegelen. Op die manier kunnen ook cultuurpatronen doorbroken worden, indien nodig. Er is vaak nog te veel angst om patronen te doorbreken. Men noemt energie en enthousiasme evident bij verandering en de voorwaarde dat de TOP-laag ook echt openstaat voor ontwikkeling!

Voor ons bleek uit de gesprekken hoe belangrijk de jonge generatie is voor de ontwikkeling en vernieuwing van organisaties. En hoe belangrijk de ondersteuning van Young Professionals is. Daarom staat voor ons vast dat we sessies zullen blijven organiseren voor Young Professionals. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar info@smitkempink.nl.

DELTA TALENT DEVELOPMENT PROGRAMMA VAN START!

Met gepaste trots deelt smit | kempink development mee dat het Delta Talent Development Program voor Delta van start gaat. Delta is een multinational in electronics uit Taiwan, met in Nederland het hoofdkantoor voor de Europese tak. Het leiderschapsprogramma is door ons ontworpen voor managers uit Europa. Zij zullen tijdens de vijf modules, vanaf 22 maart tot medio november telkens bijeen komen in Nederland.