HET NIEUWE LEERPROGRAMMA VINDT ONDERZOEKSPARTNER IN NSVP

28-01-2014

Bij het Nieuwe Leerprogramma dat, smit | kempink development ontwikkelt samen met EMD Centre en Marezate, is sinds deze week de NSVP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) als onderzoekspartner aangeschoven.

NSVP is bij het programma betrokken omdat ze zo, in lijn met haar missie, een constructieve bijdrage kan leveren aan kennisontwikkeling en -verspreiding over vernieuwingen op het gebied van mens en werk. Als partner ondersteunt de NSVP het ‘consortium programma’ met de kennis die ze de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van leernetwerken. Daarnaast is zij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en fundering van de gehanteerde methodieken binnen het programma en doet ze onderzoek naar de effectiviteit van (vernieuwende interventies binnen) het programma.