REGISTRATIE INSTELLING VOOR KORT BEROEPSONDERWIJS

28-01-2014

Met ingang van november 2010 staat smit | kempink development geregistreerd als instelling voor kort beroepsonderwijs bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

De opname in het register gebeurde op basis van een audit. Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode vanNRTO en werd uitgevoerd door onafhankelijke organisatie CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland. Met deze registratie kan smit | kempink development de komende jaren BTW-vrij blijven factureren, zoals zij dat voorheen al deed.

Als onderwijsinstelling ingeschreven in het register, is smit | kempink development een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat naast door de overheid bekostigd beroepsonderwijs ook de erkende instellingen BTW-vrij kunnen opereren.