SUBSIDIE ONTVANGEN VOOR COMMUNITY OF PRACTICE NIEUW ORGANISEREN!

30-01-2014

Met trots laten wij weten dat de Stichting NSvP – Innovatief in Werk onze subsidieaanvraag heeft goedgekeurd voor het opzetten van een Community of Practice Nieuw Organiseren. Wij gaan dit leernetwerk de komende maanden oprichten.

Het belang van praktijkkennis over de transitie van Oud naar Nieuw Organiseren
Veel organisaties erkennen inmiddels het belang om professionals en hun vakmanschap serieuzer te nemen, of zelfs centraal te stellen in hun visie op organiseren. En binnen veel sectoren worden kleine of majeure stappen gezet in wat te vatten is in termen van Sociale Innovatie en Nieuw Organiseren. Met deze beweging functioneert het bedrijf of de organisatie als een gemeenschap waarbij goed opgeleide vakmensen/werknemers betrokken zijn bij cruciale beslissingen en waarbij ook een ambitie richting de samenleving noodzakelijk is. In deze beweging liggen veel elementen en principes van het Rijnlands Organiseren besloten.

Die beweging van Oud Organiseren naar Nieuw Organiseren, van top down aansturen naar ondersteunen van professionals met regelruimte, van aansturing via management naar zelfsturende teams, is in een weerbarstige praktijk som lastig te realiseren, hoe betekenisvol en kansrijk die beweging ook is en hoe die ook door onderzoek en werkpraktijk wordt bevestigd. Systemen hebben de neiging zichzelf in stand te houden.

Doel van de CoP Nieuw Organiseren
Het doel van dit leernetwerk is om ‘Nieuw Organiseren pioniers’ uit verschillende sectoren en met verschillende rollen met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen inspireren en versterken om de beweging richting Nieuw Organiseren verder door te zetten en er nieuwe inzichten ontstaan voor henzelf en voor theorievorming.

Pioniers gezocht!
Pioniers die binnen organisaties het lef hebben om te experimenteren met Sociale Innovatie of Nieuw (Rijnlands) Organiseren willen we uitnodigen te participeren in dit leernetwerk waarin kennis en ervaring word gedeeld, van elkaar wordt geleerd en elkaars initiatieven worden versterkt. De CoP is een uitstekend platform om zicht te krijgen op cruciale generieke kennis die ook voor anderen, die deze beweging in gang willen zetten, belangrijk kan zijn.

Samenwerking met wetenschap en journalistiek
Met het wetenschappelijke en het journalistieke veld hebben wij samenwerking gezocht. De Stichting Zelforganisatie onder leiding van Iris Meerts, wordt als kennispartner betrokken. De Stichting ondersteunt de CoP door met haar netwerk een bijdrage te leveren aan zowel de ondersteuning van de theorievorming als de kennisspreiding van de verkregen inzichten. Naast andere partners uit dit netwerk, willen we Jaap Peters, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting en oprichter van DeLimes, vragen bij de duiding van de praktijk ervaringen. Verder zal journalist Ben Kuiken een bijdrage doen door het optekenen van de verhalen en cases uit dit leernetwerk. Kuiken is al jaren intensief bezig met het publiceren over Nieuw Organiseren, via zijn eigen boeken, De Laatste Manager en Fuck de Regels, maar ook via zijn journalistieke website rondom Nieuw Organiseren: http://www.nieuworganiseren.nu/.  Verder werken we ook samen met Crowdale die de CoP online zullen ondersteunen door middel van interactieve webinars.

Concrete data en opzet volgen nog!  Voor verdere informatie op dit moment kunt u contact opnemen met Jan Smit of Georgette Kempink.