SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN DE LANGDURIGE ZORG!

30-01-2014

Organisaties in de langdurige zorg krijgen in de toekomst te maken met andere eisen van de samenleving. Denk aan een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid. Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in het eigen veranderingstraject.

In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Jan Smit is onder meer gevraagd om in co-creatie met In voor zorg! leersessies vorm te geven voor:

  • Projectleiders binnen zorginstellingen die meedoen aan InVoorZorg
  • HRD professionals die betrokken zijn bij de InVoorZorg trajecten binnen zorginstellingen
  • Coaches die InVoorZorg trajecten binnen zorginstellingen vormgeven

Het leren ondersteunen en versterken door kennis te laten delen tussen collega’s en betrokkenen vanuit diverse functies en verantwoordelijkheden staat hierbij centraal. In deze context is er voor gekozen om Large Group Leersettings in te zetten als onderdeel van de diverse werkconferenties. De sessies werden door de participanten hoog gewaardeerd met een 8,9.

– Verslag HRM/HRD bijeenkomst 24 september 2013
– Verslag ‘Doorwerksessie’ als onderdeel van het Symposium ‘Zorg vormgeven in de wijk’ op 28 oktober 2013

Heeft u als directie of projectverantwoordelijke behoefte aan ondersteuning bij transitie- en transformatieprocessen? Of wilt u meer informatie over de diverse trajecten binnen zorg en welzijn waarin wij hebben geparticipeerd? Neem contact met ons op.