Praktijkdag Nieuw Verantwoorden op 26 mei!

15-03-2016

In samenwerking met Reed Business organiseert Broosz op 26 mei 2016 in Veenendaal de praktijkdag Nieuw Verantwoorden als Motor voor de Transformatie in het sociaal domein. Gastsprekers zijn Annemarie van Dalen (Bestuurder van De Opvoedpoli en Care Express en toezichthouder in de gehandicaptenzorg) en Ed Vosselmans (Hoogleraar Management Control voor de publieke en non-profitsector). In de middag zullen René Peters (Wethouder sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie in de gemeente Oss) en Ruud Klarenbeek (Directeur J.P. van den Bent stichting) een praktijkcase inbrengen. Jan Smit van Broosz is dagvoorzitter en moderator van deze dag. Tevens zal hij zijn ervaringen met de transformatiedialoog in het kader van het onderzoek Jong in de buurt uiteenzetten.

Tijd: 09:00 – 16:30 Locatie: Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal.

De transformatie in het sociaal domein laten slagen door nieuw verantwoorden!

Wil de transformatie van het sociaal domein slagen dan is het van belang dat professionals meer ruimte krijgen en de administratieve lastendruk vermindert. Als gemeente wilt u ook structureel inzicht en vertrouwen krijgen in optimale dienstverlening. Als zorgaanbieder, welzijnsinstelling of sociaal team staat uw cliënt centraal en bent u niet gebaat bij toenemende regeldruk. Hoe komt u in deze complexe situatie in gezamenlijkheid tot de zo nodige nieuwe vormen van verantwoording?

Ed Vosselman en Annemarie van Dalen geven aan hoe u uw verantwoordingspraktijk afstemt op principes van het Nieuw Organiseren. Een wijze die niet bureaucratisch, top down, gefragmenteerd en op alleen cijfers is gebaseerd, maar waarin de dialoog en verhalen, casuïstiek en ervaringen belangrijke onderdelen zijn.

Waarom kiezen pioniers voor Nieuw Verantwoorden?

De gemeente Oss en zorgaanbieder J.P. van den Bent Stichting kiezen voor horizontaal verantwoorden in plaats van hiërarchisch. Dit stimuleert het leren en ontwikkelen van professionals. Hoe zorgen zij ervoor dat zorg en ondersteuning daadwerkelijk transformeren binnen de vereiste kaders en regelgeving?

•Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten in hun verantwoordingspraktijk

•Intelligente vormen van verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces

•Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle

Ga zelf aan de slag!

Experimenteer met nieuwe vormen van verantwoorden onder vakkundige begeleiding van Jan Smit  van Broosz. U wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met het centraal zetten van professionals en cliënten in uw verantwoordingspraktijk en krijgt inzicht in wat dit vraagt van leidinggevenden, professionals en de samenwerking tussen gemeenten en aanbieders.

Interesse? Hier aanmelden.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen of via deze link kunt u zich direct aanmelden: http://www.gemeentenucongressen.nl/verantwoorden/prijs-informatie.html .