Nieuw Verantwoorden & de Transformatiedialoog

22-03-2016

Andrea Klap werkt als regiomanager Walcheren bij Juvent Jeugd en Opvoedhulp in Zeeland. Naar aanleiding van de tweede Transformatiedialoog in Walcheren schreef zij de onderstaande blog.

Wat is de transformatie voor jou? ‘Het is als een transformer waarmee je met dezelfde onderdelen (of minder!) een heel ander apparaat kunt maken’. Met deze uitspraak van een medewerker van de gemeentelijke toegang voor de zorg begint de tweede transformatiedialoog voor de zorg voor de jeugd op Walcheren. Zo’n veertig mensen hebben zich verzameld in het Vlissingse stadhuis. De meesten waren vorige keer ook aanwezig. Blijkbaar was de eerste keer zo waardevol dat ze nogmaals willen meedoen! In deze dialoogsessies worden uitvoerend hulpverleners door de drie Walcherse wethouders uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en met elkaar ervaringen uit te wisselen over de stand van zaken van de transformatie voor de zorg voor de jeugd.

Meervoudig Verantwoorden

De transformatiedialoog wordt gevoerd in het kader van Nieuw of Meervoudig Verantwoorden. Eén van de aanwezige beleidsambtenaren verwoordde de waarde van een dergelijke dialoog. Hij was laatst bezig geweest met de jaarrapportage 2015. Het waren voornamelijk cijfers. ‘Kun je daaraan zien of de transformatie nu aan de gang is?’, vroeg hij zich af.

Meervoudig of Nieuw Verantwoorden wordt ook wel rijk verantwoorden genoemd. Het verhaal achter de cijfers geeft een rijker beeld. Er is natuurlijk ook nooit slechts één verhaal. Een gezinsmanager vindt dat de transformatie positief verloopt, omdat in gebiedsteams steeds vaker zelfsturend besluiten genomen worden. Een politieagent ziet vooral dat door alle reorganisaties de korte lijntjes zijn verdwenen.

Een werkgemeenschap in wording

Via de Open Space methodiek gaan we aan de slag met diverse, door de deelnemers zelf ingebrachte thema’s: de rol van de lokale toegang, vertrouwen en ‘plasgedrag’ (iedereen moet altijd nog even zijn plasje doen over een zaak). Er worden levendige gesprekken gevoerd waarin je merkt dat het samenzijn van meerdere organisaties direct meerwaarde biedt. Niemand is binnen de tijd klaar met het gesprek, we hadden nog veel langer door kunnen gaan! Hier is een werkgemeenschap aan het ontstaan waarin men elkaar leert kennen en vertrouwen.

Man of the Match

Man of the match is voor mij de jongerenwerker die met zoveel passie over zijn werk kan vertellen en zich erg boos maakt over een jongen waarmee zoveel bereikt was maar die nu van school is gestuurd. Logisch vanuit het perspectief van de school, maar onbegrijpelijk vanuit het perspectief van de jongerenwerker en de voogd van deze jongen. Er wordt gesproken over hoe dit proces eigenlijk had moeten gaan, hoe het een volgende keer misschien beter kan. Aan het einde van de ochtend merkt de jongerenwerker op dat dat weliswaar heel nuttig was maar dat deze jongen ondertussen nog wel rondloopt en hij geen concrete oplossing heeft. En hoewel ik het over het algemeen onwenselijk vind om de oplossing te zoeken in het aankloppen bij de wethouder, hebben we hier het gevoel dat dit zo fundamenteel is voor de transformatie, het vanuit meerdere organisaties werken voor de jeugd, dat er volgende week een afspraak wordt gepland tussen wethouder, jongerenwerker en de jongere.

Op naar de volgende transformatiedialoog!

Op 23 mei a.s. is de derde transformatiedialoog. We gaan dan horen hoe dat afgelopen is. Ben jij onderdeel van de werkgemeenschap rondom de jeugd in Walcheren en wil je meedoen? Meld je aan als je mee wilt bouwen aan een lerende werkgemeenschap voor de jeugd op Walcheren. Stuur een mail naar AdeKlerk@Vlissingen.nl en geef je op!

Ben je geïnteresseerd in nieuwe manieren van verantwoorden? Op 26 mei 2016 wordt door Reed Business en Broosz de Praktijkdag Nieuw Verantwoorden, als Motor voor de Transformatie georganiseerd. Je kan je inschrijven door op deze link te klikken