‘We kunnen niet meer al het nieuwe in het oude proppen’

03-04-2016

Het afgelopen half jaar hebben vier HRM-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gewerkt aan een adviesrapportage in opdracht van Broosz in samenwerking met Jaap van der Meij. Dit omdat Broosz benieuwd is hoe mensen, binnen de organisaties die willen gaan werken met Nieuw Rijnlands Organiseren, deze kanteling ervaren. En wat dat vervolgens betekent voor de dienstverlening van Broosz.

De studenten interviewden professionals, bestuurders en teamcoaches uit verschillende organisaties uit de langdurige zorg. Doel was op zoek te gaan naar de succesfactoren en valkuilen in de kanteling van Oud naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren binnen deze organisaties.

Citaten uit de interviews

In een afrondende presentatie aan het Broosz-team, Jaap van der Meij en een aantal betrokkenen gaven de studenten een toelichting bij hun bevindingen aan de hand van een aantal citaten uit de verschillende interviews:

“De client is nou eenmaal het hart van de zorg en daar omheen bouw en werk je”

“We kunnen niet al het nieuwe in het oude proppen”

“Als bestuurder moet je echt laten zien dat je vertrouwen hebt in de professional”

De citaten zijn ook terug te lezen in hun Prezi presentatie. Klik hier. In deze citaten zitten al een deel van het advies vervat.

Adviespunten

1. Anders denken, anders doen!

Als een organisatie de kanteling maakt naar Nieuw Organiseren is het van belang dat iedereen goed op de hoogte is van het gedachtegoed. Op die manier kan iemand de ‘theorie’ tot zich nemen, maar er vervolgens ook mee over weg in de praktijk en een vertaling maken. Het organiseren van bijeenkomsten binnen de organisatie waar ruimte is voor de dialoog is een goed middel om dat te bereiken.

2. Betrek de ondersteunende diensten bij het proces.

De kanteling naar Nieuw Organiseren moet niet alleen plaatsvinden bij de professionals en managers die betrokken zijn bij het primaire proces, maar ook bij de ondersteunde diensten. Bij de ondersteunende diensten gaat het om een cultuuromslag van: planning en control naar dienstverlenend en servicegericht richting zelfsturende teams. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat iedereen als gelijke wordt beschouwd in het transformatieproces. De professionals op de vloer moeten dezelfde informatie krijgen al de ondersteunende diensten.

3. Controle vanuit de top verminderen

In de kanteling naar Nieuw Organiseren is het gedrag van bestuurders van groot belang. Als bestuur moet je het vertrouwen hebben dat professionals volwassen mensen zijn, die genoeg vakinhoudelijke kennis om de taken op correcte wijze uit te voeren.Doen bestuurders dat niet dan blijft men hangen in het oude Angelsaksische model. Als team wordt men zelfsturend en daarbij hoort geen bestuurder die blijft meesturen op inhoud.

4. Organiseren van werkconferenties

Het wordt door professionals als zeer positief ervaren om binnen de organisatie Mini Events te organiseren om ervaringen te delen en elkaar tips te kunnen geven over praktijkkennis.

5. Zorg voor duidelijke uitleg en teamrollen

Bij professionals bestaat er soms onduidelijkheid over de verschillende teamrollen. Er lijkt nog veel behoefte te zijn aan vaststaande kaders. Een valkuil is om als bestuur toch deze kaders te gaan scheppen. Beter is om in gesprek te gaan met de professional om zo samen de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden helderder te krijgen.

6. Geef de professionals de tijd

De weg naar zelfsturende teams is ingewikkeld en tijdrovend. Professionals ervaren deze tijdsdruk op de werkvloer. Het is belangrijk dat er tijd wordt vrijgemaakt voor professionals om deze nieuwe manier van werken eigen te maken.

Inzichten van Broosz

Voor Broosz is het inspirerend en leerrijk om de waarde en het belang van werkconferenties terug te horen in de interviews en de rol die ze hebben om de leerprocessen die nodig zijn ruimte te geven. Maar weinig organisaties die de beweging maken naar Nieuw Organiseren bouwen structureel dialoogsessies in waarin vertegenwoordigers van teams, de ondersteunde diensten en de bestuurders deelnemen.

We willen vanuit Broosz de studenten Annelot, Jessica, Dagmar & Hanneke heel hartelijk bedanken voor hun inzet en interesse en voor het schrijven van het adviesrapport. Het was ontzettend leuk om jullie de afgelopen periode over de vloer bij Broosz te hebben.