De kracht van verhalen

03-04-2017

Afgelopen week hebben we weer een sessie van de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren gehad. Andrea Klap van Juvent (jeugdzorg) schreef de onderstaande reflectie over de kracht van verhalen.

Vandaag hebben we een bijeenkomst van de CoP Nieuw Organiseren gehad. Wat een heerlijke dag! In de zon ontvangen worden door cliënten (medewerkers) van het Gors op hun kinderboerderij, in hun café en hun bakkerij.

Samen met mijn collega Irene den Ouden van Juvent mocht ik vandaag een casus inbrengen in de groep van pioniers uit verschillende sectoren. Wat een luxe is dat toch! Zoveel mensen die met je meedenken, ook jouw dilemma’s delen en mensen die al hebben geëxperimenteerd en in staat zijn mooie oplossingen te bedenken. Wij vroegen de deelnemers vandaag verhalen met ons te delen die de uitgangspunten van Nieuw Organiseren expliciet kunnen maken. Verhalen die helpen te verduidelijken en te verwoorden waar wij voor staan en waar we naartoe willen met onze organisatie Juvent.

Verhalen uit verschillende sectoren

We hoorden het verhaal van een pionier werkzaam bij de Nationale Politie die vertelde dat zijn voortvarende optreden bij een botsing tussen twee auto’s niet werd gewaardeerd. Een medewerker van Rijkswaterstaat was zeer verontwaardigd over het feit dat twee agenten besloten hadden zijn werk al te doen bij de afhandeling van de aanrijding. De politie had de straat alvast vrij gemaakt, dat was niet de bedoeling en niet hun taak! Op deze manier kon het drukke verkeer in de spits wel weer snel doorrijden en hadden de agenten verdere opstopping voorkomen.

En dan ons eigen verhaal over een Tineke, een collega…. die we een taak eigenlijk niet toevertrouwde, maar die ons verraste door haar goede optreden. We hebben met elkaar gesproken over het dilemma: hoe zorg je dat je er vertrouwen in hebt, dat iedereen zijn werk goed wil doen.

En als laatste een verhaal met een twist. Het verhaal over de norm die werd gesteld op het aantal te maken facturen per maand. Deze norm leidde tot een dusdanige discussie, dat dit gesprek kantelde van het stellen van normen en eisen naar een gesprek over kwaliteit. ‘Welke kwaliteit willen we leveren en wat moeten we daarvoor doen?’

Verhaal als symbool

Zo staat na de middag een Tineke ineens voor vertrouwen, een botsing voor de ruimte om een beslissing te maken en de factuurnorm voor samen leren en verbeteren. Met zo’n verhaal heb je geen abstracte of conceptuele begrippen nodig. Iedereen snapt direct waar het om gaat en kan dat toepassen op andere situaties of hun eigen Tineke’s.

De kracht van verhalen werd vandaag weer eens duidelijk. We drinken er nog een wijntje op in de zon en gaan weer rijker naar huis.

Afgelopen donderdag 30 maart waren we met de Broosz Community of Practice Nieuw Organiseren te gast bij Gors (gehandicaptenzorg en ondersteuning). In de Broosz Community of Practice is een rijk en divers veld aan participanten actief uit verschillende sectoren (jeugdzorg, langdurige zorg, publieke zorg, bancaire sector, gemeente, Nationale Politie, onderwijs) om kennis en ervaringen met elkaar te delen over de praktijk van Nieuw Organiseren. 

Redactie door: Georgette Kempink