Broosz in Brussel

15-09-2016

Ook in andere landen van Europa zijn pioniers te vinden die hun werk op een andere manier willen organiseren. Een welkome verandering, gezien de oude manieren van organiseren geen uitkomst meer lijken te bieden voor de complexe en veranderende ‘Europese samenleving’. Broosz faciliteert deze beweging nu ook voorzichtig over de grens.

Het hart van Europa

In het hart van Europa, de Europese Commissie, zijn ook pioniers bezig met de transformatie van klassiek organiseren naar nieuwe vormen van organiseren. Broosz gaat volgende week aan de slag in Brussel bij een uitvoerend orgaan van de Europese Commissie. Jan Smit en Georgette Kempink hopen bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van pioniers met vernieuwende initiatieven en experimenten in een sterk bureaucratische context.

Pioniersnetwerken

Waar pioniers actief zijn, samenkomen, kennis delen en leren, is ook Broosz te vinden. Zo is Broosz al jaren geleden gestart met een leernetwerk van vernieuwers (CoP Nieuw Organiseren). Ook zijn er over de grens soortgelijke initiatieven. Bijvoorbeeld in Spanje. Eugenio Molini, een collega uit het Gestaltnetwerk van Broosz, heeft veel aandacht voor internal change agents en brengt ze samen in een leernetwerk GAIT. GAIT betekent: Guild of Agents for Intentional Transformation. In dit leernetwerk komt ook het ‘anders veranderen’ aan bod. ‘Hoe word je van een Change Agent een Transformation Agent?’. Georgette Kempink is gevraagd haar kennis te delen en bij te dragen aan dit pioniersnetwerk.

Vitale onderstroom

Het is deze vitale onderstroom van pioniers die vanzelfsprekendheden in de eigen organisatie op de kop zetten. Verbindingen tussen pioniers zijn cruciaal. Pas als andere pioniers in Europa denk- en werkwijzen overnemen wordt de kans groter dat er een nieuwe praktijk ontstaat. Een sociale revolutie in Europa!

Doe jij ook mee?