Bewegen richting Nieuw Organiseren

11-06-2014

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het NCJ, start op 11 & 12 juni met het JGZ Innovatie-atelier met als doel het stimuleren van de vernieuwingskracht in JGZ-organisaties via de deelnemers en pioniers aan dit programma. De groep bestaat uit jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, staf- en beleidsmedewerkers, projectleiders en managers. Broosz is erbij en faciliteert!

Karin Boode van het NCJ en programmaregisseur zal de dag starten. De komende dagen staan vooral in het teken van kennismaken met elkaar, met het NCJ, met het JGZ Innovatie-atelier en het opstarten van een online community.

Sociale innovatie en Nieuw Organiseren

Jan Smit van Broosz houdt bij de start op 11 juni een korte interactieve lezing over Nieuw Organiseren. In deze lezing over Sociale Innovatie en Nieuw Organiseren zal hij stil staan bij een andere kijk op organiseren waarbij het o.a. gaat om een transitie van ‘Oud Organiseren’ naar ‘Nieuw Organiseren’, van top-down aansturen naar ondersteunen van professionals met regelruimte, van aansturing via management naar zelfsturende teams en netwerken. Daarnaast faciliteert hij via de Open Space benadering de middag waarbij centraal staat met welke vernieuwingsvraagstukken de deelnemers concreet aan de slag willen gaan in hun eigen praktijk. Deze aanpak schept een context en sfeer voor een dynamisch proces van kennisdeling, dialoog en samenwerking omtrent thema’s van ‘passionate concern’ van de deelnemers.

Het komende halfjaar krijgen de deelnemers ‘instrumenten’ en kennis aangereikt om een permanente vernieuwingskracht binnen de eigen organisatie te stimuleren. Bovendien gaan zij met een eigen organisatie-opdracht aan de slag en kunnen praktijkervaringen delen.

Heeft u ook behoefte aan ondersteuning bij transitie- en transformatieprocessen en wilt u onderzoeken hoe u verder kunt leren en ontwikkelen? Of wilt u meer informatie over de diverse trajecten waarin Broosz heeft geparticipeerd? Neem contact met ons op.