Aanmelden Community of Practice Koplopers in Toezicht 2016

25-11-2015

De NVTZ Academie gaat in samenwerking met Broosz in 2016 opnieuw van start met de Community of Practice voor koplopers in toezicht. Jan Smit van Broosz is de moderator en gaat met de Raden van Toezicht in de Community of Practice opzoek naar nieuwe en experimentele vormen van toezicht, waarbij de leer- en praktijkgemeenschap centraal staan. Het doel is om ruimte te creëren en legitimatie vinden voor modern toezicht. In De Community of Practice leert men van elkaar  en creëert  men ‘good practices in toezicht’.

Focus

– Interne en externe contacten intensiveren en vormgeven

– Overlegstructuren en prioritering van agendapunten

– Vormgeven aan ‘strategisch partnerschap’ ; fases van betrokkenheid in strategische besluitvorming

– Nieuwe vormen van verantwoorden

– Kritische zelfreflectie op basis van reële/bestaande casuïstiek

Deelnemers

De Community of Practice moet uit 6 tot 8 Raden van Toezicht bestaan van zorgorganisaties. Uit iedere Raad moet er een vast team van 3 of 4 personen zijn die de Raad in De Community of Practice vertegenwoordigd. De deelnemers komen 4 keer in een jaar bijeen om leerervaringen te delen, casuïstiek te bespreken en elkaar te betrekken in experimentele en nieuwe leer- en werkvormen.

Ook als individuele deelnemer ben je van harte welkom om mee te doen.

We zijn nog opzoek naar deelnemers!

Klik hier voor meer informatie over de kosten en inschrijven.

Planning

De kick-off bijeenkomst vindt plaats bij Landgoed ISVW in Leusden op 07 april  van 14:00 -20:00