Werkgemeenschap in de zorg voor jeugd

07-11-2016

Jan Smit van Broosz staat met een interview, in de nieuwe Slow Management nr 38 met het thema ‘Werkgemeenschap’, waarin hij spreekt over de versnipperde jeugdzorg en de lokale werkgemeenschappen. Lees hier het volledige artikel.

In het interview beschrijft Jan Smit de uitdagingen van de transformatie van de zorg voor de jeugd. De afgelopen anderhalve jaar heeft Broosz onderzoek gedaan naar hoe het staat met de transformatie van de zorg voor jeugd, nu de transitie is gerealiseerd en of het lukt de zorgvernieuwing die daarachter besloten ligt succesvol te laten verlopen. Broosz trok het land in op zoek naar gemeenten en wethouders die hun nek durven uit te steken en te durven innoveren. Het resultaat: mooie gesprekken tussen professionals en de lokale werkgemeenschap. In de zogenaamde transformatiedialogen met de lokale werkgemeenschap ging het over de lokale ambities, de stand van zaken van de transformatie en ieders rol daarin. Een transformatiedialoog met een werkgemeenschap is een vorm van collectief leren, een horizontale manier van leren en verantwoorden. Werkgemeenschappen ontstaan, ontwikkelen zich, leven, veranderen en sturen zichzelf.

In de publicatie Bezielde Professionals & Pionierende Wethouders – Transformatie van de zorg voor jeugd in zicht? van Jan Smit zijn de reflecties van het onderzoek beschreven. Klik hier om de gratis pdf te downloaden of een hardcopy te bestellen

Elk kwartaal biedt Slow Management Magazine inspirerende verhalen over organiseren met ruimte voor vakmanschap, samenwerken op basis van vertrouwen, en verbinden van mensen in en om de organisatie. Kijk voor meer informatie op de website: http://www.slowmanagement.nl