Teamontwikkeling & de TEAM TIME OUT

13-09-2015

Nieuw organiseren slaagt alleen als teams van professionals vanuit hun vak het werk (kunnen) organiseren. Teamontwikkeling is daarmee een cruciale factor in de ontwikkeling naar nieuw organiseren. Hoe pakt Broosz dit aan in samenwerking met het team zelf?

Team Time Out

Organisaties bestaan uit veel teams of werksystemen. Als die zich lerend ontwikkelen, maakt de organisatie als geheel een enorme ontwikkeling door. Om die ontwikkeling te versterken hebben wij een aanpak, de ‘Team Time Out’, ontwikkeld om werksystemen & teams een fundamentele ontwikkeling te laten doormaken. Doel daarbij is om het werk effectiever, efficiënter en plezieriger te maken. Dat doen we door teams het eigenaarschap over hun werk en het organiseren van hun werk gedurende het proces ‘terug te geven‘. Dat levert niet alleen hele concrete en zichtbare resultaten op, maar belangrijker dan dat nog: een zelfstandig of zelforganiserend team dat leren en verbeteren integreert in de alledaagse praktijk.

Werken in teams is cruciale uitdaging!

Met behulp van de ‘Team Time out’ ontwikkelt Nieuw Organiseren zich op een natuurlijke wijze. Het proces kan het beginpunt zijn van de beweging naar Nieuw Organiseren, of een manier zijn om handen en voeten te geven aan de binnen de organisatie ingezette weg naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren, slimmer werken of Anders Organiseren. Goed werkende teams zijn bij uitstek plekken waarbinnen dit allemaal, op een heel natuurlijke manier, kan samen komen. Denken in, organiseren van en werken vanuit teams is ons inziens een cruciale uitdaging voor iedere organisatie!

De kracht van eigenaarschap

Uitgangspunt is het zelforganiserend vermogen van samenwerkende professionals. De kracht van eigenaarschap en zelforganisatie is vele malen effectiever dan die van externe sturing. Dat is al jaren bekend uit onderzoek. Maar de kunst zit hem in de transformatie van het organiseer-proces in de alledaagse praktijk. Die transformatie op gang brengen is ons vak. Benieuwd geworden naar onze aanpak en ook vastbesloten om meer ruimte te maken voor zelfstandige teams om te ontdekken dat organiseren echt anders kan? Neem gerust contact met ons op.

Lees blog “Trappelend van ongeduld op weg naar Nieuw Organiseren” over een zorgteam dat zelfsturend wordt.