SAMEN VORM GEVEN AAN DE TRANSITIE AWBZ

30-01-2014

In opdracht van de gemeente Oosterhout verzorgt smit | kempink development het meerdaagse Ontwerpatelier ‘Samen vorm geven aan Begeleiding’. Samen met de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem wordt er onderzocht hoe de extramurale begeleiding in deze gemeenten op een zinvolle en efficiënte wijze georganiseerd kan worden.

Tot 2014 kunnen mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben een beroep doen op de  AWBZ. Daarna worden de gemeenten verantwoordelijk op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vooruitlopend hierop zijn de gemeenten in 2013 al verantwoordelijk voor de nieuwe instroom en het herindiceren van cliënten.

De gemeenten staan voor de uitdaging om deze nieuwe rol zo te vervullen dat iedereen kan en gaat meedoen; op eigen kracht, of met ondersteuning van zijn sociale omgeving of professionele zorg. De zes samenwerkende gemeenten zijn ervan overtuigd, dat deze uitdaging alleen tot een goed resultaat gebracht kan worden door vanaf het allereerste moment samen te werken: met elkaar, met aanbieders in het veld, met cliënten, met patiënten- en belangenorganisaties en met verzekeraars. Daarom is er gekozen voor een gezamenlijke en participatieve procesaanpak. Want samen weet je meer, kun je meer bedenken en oplossen.

Een bewezen aanpak conferentie aanpak is een ‘Large Group Intervention’. smit | kempink development is ervaren in het vormgeven en begeleiden van Large Group Interventions zoals ‘World Café’ en ‘Open Space’. Deze methodes genereren minimale condities om het zelforganiserend, lerend en ondernemend vermogen van mensen in organisaties en netwerken de ruimte te geven.

De begeleiding van Het Ontwerpatelier is in handen van Jan Smit, Bart Gevers en Amarins Sijbesma.