RABOBANK DEFINITIEF BUSINESSPARTNER KIS PROGRAMMA

28-01-2014

De Rabobank is in 2011 definitief als Business Partner verbonden aan het KIS Programma. Er zullen in de loop van 2011 twee kunstenaars vanuit KIS worden betrokken bij verschillende organisatieontwikkelprocessen, die de Rabobank op dit moment in gaat. Het Business Partnership van KIS geeft de Rabobank de mogelijkheid om op innovatieve wijze organisatieontwikkelingsprocessen in gang te zetten en te ondersteunen.

smit | kempink development (mede-initiatiefnemer van het KIS Programma) werkt al vele jaren met en voor de Rabobank en voor meerdere lokale Rabobanken. Zo kon het nieuwe partnership rondom KIS ontstaan. “We zijn er erg trots op dat we de Rabobank hebben kunnen betrekken bij ons prachtige programma en zien uit naar een intensieve en uitdagende samenwerking”, aldus Jan Smit, partner van smit | kempink development en inhoudelijk eindverantwoordelijke van KIS. “Het enthousiasme voor de inzet van kunstenaars en het vertrouwen dat in de gesprekken bleek in de KIS filosofie en aanpak, bieden een prachtige basis voor de samenwerking. Aan de kunstenaars nu de taak en uitdaging om die verantwoordelijkheid het komende half jaar waar te maken. Maar daar hebben we als programmaleiding alle vertrouwen  in!”