Pionieren, volharden & doormodderen!

30-10-2018

Op donderdag 13 september jl. vond de Kick Off plaats van de Community of Practice Nieuw Organiseren 2018. Een netwerk van pioniers die ieder in hun eigen context aan het experimenteren zijn met nieuw en anders organiseren vanuit een meer humaan organiseerparadigma. We zijn verheugd dat we met een nieuwe groep betrokken mensen weer op onderzoek uitgaan. Dit keer met een groep van 17 participanten uit meer dan tien verschillende organisaties werkzaam in verschillende deelsectoren van het sociaal en publiek domein. De komende 1,5 jaar gaan we samen op onderzoek uit en leren tevens van elkaars praktijk. De eerste bijeenkomsten van de Community staan in het teken van kennismaken en exploreren welke veranderopgaven leven binnen het netwerk. In mei 2020 zullen we gezamenlijk onze inzichten en verhalen publiceren.

Pioniersfase ten einde

De eerste publicatie in de reeks van de Community of Practice Nieuw Organiseren had de titel ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ (2016). Daarin zijn de eerste stappen te herkennen van de ‘Reis van de Held’. De verhalen hebben de toon van het enthousiasme van ‘de oproep’ die mensen hoorden om het anders te gaan doen, het beginnersenthousiasme van ‘de sprong’ en de eerste geslaagde stappen. We kunnen zeggen dat we daarmee de tijdshorizon beschreven van een pionierstijd waarbij dat enthousiasme ook paste. Als we kijken naar de verhalen die we optekenden in de publicatie ‘De Binnenkant van Nieuw Organiseren’ (2018), de tweede publicatie, dan kunnen we constateren dat die pioniersfase ten einde is. De bewegers naar nieuwe vormen van organiseren zijn in een volgende fase terechtgekomen. Een fase waarin allerlei nieuwe uitdagingen en verleidingen op het pad komen. Een fase waarin de transformatie pas echt begint, een fase gekenmerkt door ups and downs, flinke tegenslagen en onverwachte teleurstellingen. Daarin passen de pijnlijke heroïek, het ‘muddling through’ en de persoonlijke transformatie en volharding die dat vraagt van de activistische doeners in het veld. Zie ook de verhalen die Thijs Homan optekende in zijn boek ‘In Control? Perspectieven op de beheerskramp in en om organisaties’ (2017). We namen zijn veranderkundige inzichten uitdrukkelijk mee in ‘De Binnenkant van Nieuw Organiseren’.

Blijf ons volgen!

We hopen met deze nieuwe groep mensen die deelnemen aan de Community of Practice Nieuw Organiseren 2018 ons nog verder te verdiepen in hoe deze beweging en verandering zich werkelijk voltrekt in de alledaagse praktijk van organisaties in het publieke en sociale domein. Interessant om te blijven volgen voor iedereen die kort of langer bezig is met een soortelijke transformatie!

Voor meer informatie neem contact met ons op. Of volg ons op Twitter of Facebook.