Oproep tot experimenteren: welke wethouders durven?

22-04-2020

Podcast “Jeugdzorg, hoe nu verder?” van René Peters met Jan Smit 

Op 17 april is de 13e aflevering van de podcast “Jeugdzorg, hoe nu verder?” van René Peters online gekomen. Peters is Tweede Kamerlid van het CDA op het gebied van armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugdzorg, jeugdreclassering en kinderbescherming. Jan Smit, partner van Broosz, is al jaren bezig met het begeleiden van de transformatie naar Nieuw (Rijnlands) Organiseren in het publieke domein was te gast. 

Gemeenten wilden het allemaal anders gaan doen. Dichterbij, samen, integraal. Nu, 5 jaar na de transitie, blijkt dat er eigenlijk niet zoveel is veranderd. De jeugdzorg zit vast. Gemeenten moeten de ruimte creëren waarin vakmensen vanuit vertrouwen aan de slag kunnen met vragen uit het veld. Zonder overmatige bemoeienis van bestuurders, managers of raden!” Wie hebben het lef en de moed om het – om te beginnen op kleine schaal – echt anders te doen, nu blijkt dat de transformatie nog moet beginnen? Welke wethouder durft zijn nek uit te steken? Welke raad durft binnen heldere kaders het experiment aan?

Een interessant gesprek over de complexiteit van transformeren, de noodzaak tot experimenteren en de cruciale rol van bestuurders daarin. Niet minder relevant in dit corona tijdperk waarin het applaus voor zij die het werk doen in de zorg luider en luider klinkt! 

Ben je benieuwd naar het hele verhaal? Beluister dan de podcast op Spotify of via apple podcast