KIS PROGRAMMA VAN START!

28-01-2014

Op donderdag 27 januari 2011 is de Kick Off van het vernieuwde KIS Programma. Het programma zal voor de vierde keer van start gaan!

Het programma Kunstenaars Innovatie & Strategie vergroot met opleiding en onderzoek het vermogen van kunstenaars om organisaties te helpen op vernieuwende wijze hun eigen vraagstukken op te lossen. KIS ondersteunt kunstenaars/creatieve professionals die de ambitie, de durf en het ondernemerschap hebben om met hun artistieke kwaliteiten het verschil te maken in organisaties. KIS is daarmee een uniek platform waar kunstenaars en het bedrijfsleven leren samenwerken, en waar de kennis en ervaring over dit werkterrein wordt geanalyseerd en vastgelegd ten behoeve van het gehele netwerk. Daarbij zijn veel spelers uit het veld betrokken: alumni van eerdere edities, intermediairs, en organisatieadviseurs. KIS is een netwerk voor samenwerking tussen art en business.

Tot eind februari 2011 is er nog de mogelijkheid om als deelnemer in te stromen!

Verder zijn we zijn op zoek naar organisaties/bedrijven die een kunstenaar of creatieve professional 1 dag de ruimte  willen geven om zich te oriënteren op de werkelijkheid van de organisatie / afdeling. De kunstenaar doet tijdens die dag zo veel mogelijk indrukken op van uw organisatie, zo mogelijk op een voor u specifiek relevant thema. U biedt zo de kunstenaar de kans op een oriëntatie in het bedrijfsleven. En de kunstenaar geeft u een terugkoppeling van zijn/haar indrukken (Kisser in the House).

Tot slot zijn we op zoek naar organisaties die bedrijfspartners van KIS willen worden en interesse hebben in de bijdragen & toegevoegde waarde van kunstenaars, en een rol willen spelen in de ontwikkeling van dit nieuwe vakgebied op het gebied van organisatievraagstukken.

We wensen alle deelnemers en betrokkenen van KIS een goede start en veel succes!