CO-CREATIE CONGRES ‘JEUGDZORG IN DE BUURT’

30-01-2014

Het versterken van een pedagogische gemeenschap, met elkaar, in de buurt of in de streek, vormt het hart van de transformatie jeugdzorg. Om de basis te versterken, dicht bij de mensen die met kinderen leven en werken. In veel Gemeenten worden meerdere concepten van ‘wijkteams’ uitgewerkt. Een aantal koplopers van ‘Jeugdzorg in de Buurt’ hebben vanaf 2011 pedagogische buurt- of streekteams opgezet vanuit hun eigen organisatie, alleen of samen met ketenpartners. Jeugdzorg in de Buurt is geïnspireerd door de organiseerprincipes van Buurtzorg en gericht op maximale handelingsruimte voor professionals.

World Cafe

Op 13 juni vindt een eerste bijeenkomst plaats in Ede. Diverse koplopers uit de jeugdzorg, enthousiaste wethouders en gedreven schoolbestuurders zijn aanwezig voor de nodige input tijdens deze middag. In de vorm van een ‘World Café’ onder leiding van Jan Smit worden dialogen aangegaan middels diverse thema’s zodat een ieder inspiratie haalt uit oplossingen van anderen, mogelijkheid tot reflectie kan krijgen en eventueel medestanders kan vinden voor dilemma’s die opgelost moeten worden.

Nieuw Organiseren

Smit | kempink development faciliteert momenteel diverse zorg- en welzijnsorganisaties op team, organisatie- en brancheniveau op het gebied van nieuw organiseren. Co-creatie speelt hierin een cruciale rol.